Prejsť na obsah
Verejnosť

Biomechatronici z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU vyvíjajú zariadenie na plošné snímanie povrchu pokožky. Zariadenie môže pomôcť terapeutom pri správnom nastavení liečby akupunktúrou. 

Tím vedcov vedie odborný asistent Ing. Marek Kukučka, PhD. z Ústavu automobilovej mechatroniky FEI STU. O tom, na akom princípe zariadenie funguje, hovorí: Pozeráme sa na pokožku akoby  elektrickými očami. Vidíme, ako elektrický prúd, (ktorý je taký malý, že ho ani necítime, ale dá sa zmerať), cez dotykovú sondu vchádza do pokožky a referenčnou sondou z nej vychádza. Na niektorých miestach vchádza do pokožky ľahšie, tieto miesta sú vodivejšie, teda majú vyššiu elektrickú kapacitu a menšiu impedanciu. Skenovali sme pokožku, ktorej sa dotýkajú elektródy - v našom prototype sondy je to zatiaľ 64 elektród,  meranie na všetkých sa vystrieda v priebehu cca 20 sekúnd. Pretekajúcim meracím prúdom vzniká na pokožke napätie, ktoré sa premietne v počítači do 3D mapy pokožky. Na mape pokožky potom vidíme miesta rôznej farby – modré údolia s kopčekmi žltej alebo červenej farby – a to sú miesta, kadiaľ prúd ľahšie prechádza a ktoré zodpovedajú akupunktúrnym bodom.“

Meranie je neinvazívne a bezbolestné. Vedci uvažovali aj o meraní povrchu celej ľudskej tváre pomocou masky, ale snímač potom z praktických dôvodov zminimalizovali len na plôšku so 64 elektródami usporiadanými vo štvorci. Počas výskumu vytvorili niekoľko verzií sondy –  mechanickú či pneumatickú, ale aj z vodivej a nevodivej gumy. Vo výskume tím plánuje pokračovať, najmä chce rozšíriť meraciu sondu  o väčší počet elektród. Snímanie tak bude hustejšie a dôkladnejšie. „Chceli by sme vylepšiť aj dosku, miniaturizovať multiplexory, procesor, zrýchliť komunikáciu, urobiť rôzne verzie snímacích sond,“ hovorí Kukučka.

Tím na FEI STU sa pri výskume inšpiroval MUDr. Gustávom Solárom, PhD., ktorý sa akupunktúre a elektroakupunktúre z diagnostického a terapeutického hľadiska úspešne venuje už dlhé roky. Práve on prišiel s myšlienkou plošného snímania povrchu pokožky. Biomechatronici z STU preto pri výskume spolupracovali práve s Prvou klinikou akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o. v Bratislave, ale aj so Slovenskou zdravotníckou univerzitou či s Detskou fakultnou nemocnicou DFNsP v Bratislave a Ústavom merania SAV.

meracia sonda

 meracia sonda

meranie pokozky

 meranie

mapa pokozky

 mapa pokožky

vedúci tímu M. Kukučka

vedúci tímu M. Kukučka