Prejsť na obsah
Verejnosť

Pre širšie okolie Szigetközu (Malý Žitný ostrov) a Žitného ostrova (Csallóköz) vznikne dátové a servisné stredisko GIS. Jeho cieľom je zlepšiť komunikáciu a dostupnosť informácií online, tiež koordináciu priestorového plánovania a harmonizáciu rozhodovania medzi regiónmi, ktoré delí ich hranica, ale navzájom úzko súvisia. Stredisko bude zriadené v rámci projektu TP LAB v spolupráci s Inštitútom priestorového plánovania (IPP) a Slovenskou technickou univerzitou - SPECTRA Centrom excellentosti EU, West-Pannon Nonprofit Ltd. a Lechner Knowledge Center z Maďarska.

Hospodársky rast a rozvoj mestských aglomerácií Bratislavy a Győru v posledných desaťročiach prekračuje štátne hranice. Ovplyvňuje tak aj prírodné prostredie na oboch stranách hranice. Susediace oblasti Žitný ostrov (Csallóköz) na Slovensku a Szigetköz (Malý Žitný ostrov) v Maďarsku majú veľký význam z hľadiska ochrany prírody a eko-turistiky. Obe strany pohraničnej oblasti sú bohaté na prírodné, kultúrne a krajinné bohatstvo. Podobné však majú nielen hodnoty, ale aj problémy. Niektoré súvisia s vodným hospodárstvom a udržateľným využívaním prírodných zdrojov, iné s rozvojom miest a obcí v suburbánnom priestore a s kvalitou mestského prostredia.

V záujme harmonického územného rozvoja je preto výhodné koordinovať smerovanie rozvoja na oboch stranách hranice. Za týmto účelom sa v októbri 2020 začal projekt TP LAB (Laboratórium územného plánovania) v spolupráci dvoch slovenských a dvoch maďarských inštitúcií s odbornými znalosťami v oblasti územného plánovania a informačných služieb. Projekt je podporený z programu slovensko-maďarskej spolupráce INERREG V. a. Riešené územie 16-mesačného projektu zasahuje Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj na slovenskej strane a župu Győr-Moson-Sopron na maďarskej strane.

V rámci projektu bude zriadené centrum dátových a informačných služieb GIS s cieľom umožniť lepšiu komunikáciu medzi miestnymi aktérmi, prístup k informáciám online a územnú koordináciu. To všetko prispieva k vyváženejšej priestorovej štruktúre a väčšej súdržnosti medzi hodnotnými prírodnými oblasťami a urbanizovanou krajinou.

Hlavné ciele sú:

  • poskytovanie podpory pre viacúrovňové územné plánovanie, územné rozhodovanie, monitorovanie územných zmien a podpora sektorových investícií a rozvoja nehnuteľností pomocou webovej služby (GIS Data and Service Center),
  • definícia databázy a webovej služby so spoločným hodnotením potrieb,
  • zriadenie Living Labs (živých laboratórií) na testovanie, monitorovanie a hodnotenie webovej služby pre ďalší vývoj a pomoc užívateľom pri používaní webovej služby,
  • informovanie, školenie a zlepšovanie zručností pracovníkov miestnych orgánov, investorov, územných plánovačov, študentov vysokých škôl a mimovládnych organizácií.

TP LAB uskutoční úvodné online stretnutie pre partnerov 28. januára 2021 o 13.00 h v Obradnej sieni győrskej radnice. Podujatiu bude predpoludním predchádzať verejná tlačová konferencia, na ktorej experti zúčastnených inštitúcií predstavia prvky projektu, doterajšie skúsenosti a výsledky slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce formou 15 - 20 minútových prezentácií.  

Na podujatí sa môže zúčastniť tlač a verejnosť. Prihlásiť sa môžete u organizátora podujatia Viktórie Illés na e-mailovej adrese viktoria.illes@westpannon.hu a na mobilnom telefóne +36 30 746 7780.

Viac informácií je dostupných na TP LAB webovej stránkefacebooku.

Obsah tejto tlačovej správy nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.