Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovensko-Americká nadácia Slovak-American Foundation vyhlásila výzvu na podávanie prihlášok o štipendiá:
 
- na stáž pre univerzitných študentov a čerstvých absolventov so štipendiom do 30,000 USD s možnosťou pobytu až na 12 mesiacov Professional Intership Program

- pre profesorov a vedeckých pracovníkov so štipendiom do 60,000 USD až na 12 mesiacov Research Scholar.

Oznámenie výsledkov výberu bude 15.12.2012, pobyt sa začína na jar 2013.