Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 27. 11. 2008 sa v aule na Mýtnej uskutoční národná konferencia Slovensko a Európsky výskumný priestor.

Konferencia sa bude konať ako hlavné podujatie v rámci Týždňa vedy na Slovensku 2008. Garantom konferencie je Ministerstvo školstva SR.

Cieľová skupina: - pracovníci výskumu a vývoja,
                        - študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia,
                        - zástupcovia podnikateľskej výrobnej sféry

Cieľ konferencie: prezentovať skúsenosti iných členských krajín EÚ z účasti v európskych programoch výskumu a vývoja a stav účasti slovenských organizácií výskumu a vývoja v európskych programoch výskumu a vývoja a diskutovať o bariérach v úspešnej účasti slovenských organizácií výskumu a vývoja v týchto programoch.

Konferencia vytvorí priestor pre získanie informácií o skúsenostiach členských krajín EÚ z účasti v:
-         6. RP, 7. RP, EUREKA, EUROSTARS, COST a v ďalších,
-         Operačnom programe Výskum a vývoj a v OP Vzdelávanie.

Konferencia bude rozdelená do 3 blokov:
-         Skúsenosti členských krajín z účasti v európskych programoch a iniciatívach v oblasti výskumu a vývoja,
-         Skúsenosti slovenských organizácií výskumu a vývoja z účasti v európskych programoch a iniciatívach v oblasti výskumu a vývoja a
-         Úspešnosť slovenských organizácií výskumu a vývoja v získavaní podpory z operačných programov.

Plánuje sa účasť a príspevky podpredsedu vlády SR a ministra školstva SR, p. Mikolaja a podpredsedu vlády SR, p. Čaploviča.

Program konferencie
Program konferencie v AJ

Miesto konania: aula Dionýza Ilkoviča, STU, Mýtna 36, Bratislava

Prihlásiť sa môžete na adrese dagmar.petrikova@stuba.sk zaslaním svojich identifikačných údajov: priezvisko, meno, tituly, názov organizácie, e-mail do 24. 11. 2008. Z kapacitných dôvodov si vyhradzujeme možnosť skrátenia termínu registrácie.

Podmienky sledovania multicastového vysielania v sieti SANET

Ubytovanie

1/ Hotel Akademik, Mýtna ul. (ceny sú vrátane raňajok a parkovania)
   1020,- Sk + 50,- Sk/osoba v 1/1 
     900,- Sk + 50,- Sk/osoba v 1/2
     780,- Sk + 50,- Sk/osoba v 1/3

2/ študentský domov J. Hronca
     250,- Sk + 50,- Sk/osoba v 1/1
     200,- Sk + 50,- Sk/osoba v 1/2

3/ študentský domov Svoradov
     350,- Sk + 50,- Sk/osoba v 1/1
     290,- Sk + 50,- Sk/osoba v 1/2 

Ohľadom ubytovania kontaktujte elena.trochtova@stuba.sk (0918 664 010).

Parkovanie

Parkovanie pre ubytovaných hostí je zabezpečené pri Hoteli Akademik. Ostatní účastníci - parkovanie je v priľahlých uličkách.