Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 26. 9. 2012 v Ottawe a 28. 9. 2012 v Toronte sa uskutočnil prestížny veľtrh „Study and go abroad“. Ide o jeden z najväčších kanadských veľtrhov zameraných na oblasť vysokoškolského štúdia. Veľtrh bol určený predovšetkým pre kanadských vysokoškolských a univerzitných študentov, ktorí majú záujem študovať v zahraničí. Priestor bol daný zahraničným univerzitám a vzdelávacím zariadeniam na propagáciu a prezentáciu vlastných študijných programov. Okrem členov akademickej obce sa na veľtrhu zúčastnili aj zástupcovia zahraničných vládnych a mimovládnych organizácií s cieľom propagovať svoje krajiny ako možné študijné destinácie. SR bola na zastúpená Veľvyslanectvom SR v Ottawe. Na vybavení stánku Slovenskej republiky sa podieľala aj Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity. Osobne sa na veľtrhu zúčastnila aj delegácia z STU vedená dekanom prof. O. Moravčíkom. Stánok propagujúci možnosti štúdia v SR navštívilo niekoľko desiatok tisíc návštevníkov.

Účasť SR na veľtrhu výrazne prispela k reprezentácii slovenských vzdelávacích inštitúcií, ktoré ponúkajú kvalitné študijné programy aj v anglickom jazyku čo ich robí atraktívnejšími medzi anglofónnymi zahraničnými študentmi.