Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská rektorská konferencia sa na online rokovaní 4. februára stotožnila so stanoviskom svojho prezídia k zachovaniu akademickej samosprávy. Rektorky a rektori očakávajú, že minister školstva predloží návrh novely na vyjadrenie orgánom reprezentácie vysokých škôl a vytvorí dostatočný priestor na odbornú diskusiu o navrhovaných opatreniach v akademickej obci.

Na rokovaní sa diskutovalo aj o možnosti a podmienkach návratu k prezenčnej výučbe na vysokých školách za dodržania určených protiepidemických opatrení. Pre nevyhnutnosť zabezpečenia prezenčnej formy štúdia pre študentov lekárskych, zdravotníckych, veterinárnych a ďalších študijných odborov a skupín študentov SRK žiada Úrad verejného zdravotníctva SR  a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR udeliť vysokým školám výnimku z COVID automatu a ponechať rozhodnutie o metóde výučby v kompetencii príslušnej vysokej školy za dodržania určených protiepidemických opatrení.

SRK ďalej podporila zachovanie Vedeckej grantovej agentúry VEGA ako mimoriadne dôležitého vnútorného grantového systému podpory základného výskumu, ktorý podporuje špičkové vedecké tímy aj začínajúcich výskumníkov.

Rektorky a rektori slovenských vysokých škôl a univerzít tiež schválili nomináciu popredného slovenského jazykovedca profesora Vladimíra Patráša za člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Viac na https://www.srk.sk/sk/aktuality/469-slovenska-rektorska-konferencia-obhajuje-akademicku-samospravu