Prejsť na obsah
Verejnosť

Projekt SlovakION sa v rámci výzvy programu Horizon 2020 a výzvy Teaming umiestnil medzi najlepšími.

Projektový návrh vznikol pod vedením hlavného koordinátora M. Strémyho a kolektívu riešiteľov (O. Moravčík, P. Noga, P. Cuninka) a bol hodnotený ako excelentný.

V prvej fáze projektovej výzvy bolo podaných viac ako 850 projektových návrhov. Do druhej fázy sa prebojovalo 43,  pričom  však iba  tie najlepšie z nich dostali možnosť  obhajovať sa pred komisiou.
Zástupcovia riešiteľského kolektívu tak boli pozvaní do  sídla Európskej komisie a 21. februára 2019  svoj projekt predstavili. Výsledok bude známy v druhej polovici marca.
Víťazné projekty získajú financovanie až do výšky 15 miliónov eur výhradne na vedecké účely.

SlovakION sa chce zameriavať najmä na materiálový výskum pomocou iónových a plazmových technológií, podporovať chce tiež interdisciplinárne výskumné projekty.
Projektovými partnermi sú renomované európske vedecké a výskumné inštitúcie z Nemecka.

V centre už pôsobí napríklad Mariana Derzsi s výskumom supravodičov alebo Andrej Dobrotka s výskumom čiernych dier.
Je to tiež priestor pre výskumno-vývojové projekty so študentmi. Pod vedením M. Strémyho tu študenti vytvorili vozík riadený EEG signálmi.