Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita pomáha Gruzínsku v rámci projektu SlovakAid zlepšovať bezpečnosť a kvalitu vôd. Cieľom je vyškoliť odborníkov na monitoring povrchových vôd v súlade s pravidlami Európskej únie, pomôcť pri príprave legislatívy týkajúcej sa monitoringu a využívania vôd, ako aj  skvalitniť používané analytické metódy.

Gruzínsko má na svojom území významné vodné zdroje, tak sladkovodné ako aj morské a čelí výzvam, ktoré vyplývajú z jeho členstva v komisii Čierneho mora, do ktorého sa vlievajú významné gruzínske rieky. Na riešenie problémov v oblasti ochrany a využívania vodných zdrojov v krajine, potrebuje Gruzínsko kvalitné  prístrojové zariadenie, zavedené analytické postupy a vyškolený odborný personál. Tomu má pomôcť projekt Harmonizácia analytických metód v Národnej agentúre životného prostredia Gruzínska s požiadavkami novelizovanej Rámcovej smernice o vode 2013/39/EÚ, ktorý rieši tím Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v spolupráci s gruzínskou Národnou agentúrou životného prostredia.

Projekt spustili odborníci začiatkom tohto roka a potrvá do mája 2018. Je akýmsi pokračovaním projektu (EU Project Trans-Boundary River Management Phase II for the Kura River basin – Armenia, Georgia, Azerbaijan) financovanom v rámci EuropeAid, ktorý zaviedol v krajine pravidlá a postupy v oblasti hodnotenia biologického stavu vôd. Aj na tomto projekte sa podieľali experti z STU.

„V Gruzínsku sa však dosial nerealizoval podobný rozsiahly projekt v oblasti monitoringu chemického znečistenia vôd, hoci domáca Národná agentúra životného prostredia bola súčasťou niekoľkých projektov na vybudovanie prístrojovej infraštruktúry. Momentálne tak agentúra dokáže kvalifikovane stanovovať približne 80 percent požadovaných chemických zlúčenín definovaných v Rámcovej smernici o vode. Bohužiaľ, v týchto projektoch neboli vyčlenené dostatočné financie  na zaškolenie personálu či zavedenie analytických metód, metód úpravy vzorky a zabezpečenia kvality poskytovaných údajov,“ vysvetľuje Ivan Špánik z Ústavu analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, na čo sa chcú odborníci sústrediť v rámci projektu SlovakAid.

Školenia personálu budú prebiehať priamo v Gruzínsku, ale aj na Slovensku. Práve v týchto dňoch (2.- 5. máj 2017) prebiehajú školenia v analytických laboratóriách Slovenskej technickej univerzity v Bratislave