Prejsť na obsah
Verejnosť
29.4.2011
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Slovensko americkej nadácie - Slovak American Foundation.
Professional Internship Program je pre univerzitných študentov a čerstvých absolventov. Štipendium je na šesť mesiacov alebo na celý rok v USA.

Ďalšie uzávierky pre podávanie žiadostí o štipendiá.