Prejsť na obsah
Verejnosť

01.04.2011
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá na výskumný pobyt v USA cez Slovak American Foundation.
Research Scholar Program je určený pre výskumných pracovníkov, ktorý majú titul Ph.D. a majú aspoň 5 rokov odbornej praxe, alebo pre profesorov a akademických výskumníkov. Pobyt môže trvať az jeden rok.

Ďalšie uzávierky pre podávanie projektov alebo žiadostí o granty v roku 2011.