Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si Vás pri príležitosti 70. výročia založenia univerzity dovoľuje pozvať na akademickú slávnosť zasadnutia vedeckej rady STU v Bratislave a otvorenia akademickeho roka 2007/08.

Akademická slávnosť zasadnutia vedeckej rady STU v Bratislave a otvorenia akademickeho roka 2007/08 sa bude konať vo štvrtok 27. septembra 2007 o 10.00 hod. Aula A. Stodolu, Strojnícka fakulta STU, Nám. slobody 17, Bratislava

Program:
1 Otvorenie
2 Príhovor rektora STU
3 Udelenie čestného titulu “doctor honoris causa” Petrovi Skalickemu - rektorovi TU Wien
4 Udelenie pamätných medailí
5 Pozdravné príhovory