Prejsť na obsah
Verejnosť

logo

V utorok 9. septembra 2014 o 14:00 hod sa uskutoční slávnostné otvorenie regionálnej kancelárie Európskej aliancie pre inovácie Slovensko (EAI SK), ktoré sa bude konať v priestoroch kancelárie na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na Vazovovej ulici číslo 3.

Podujatie otvorí rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., hlavná koordinátorka projektu EAI SK, doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave a za partnerskú organizáciu, prof. Imrich Chlamtač, prezident  Create-Netu a Európskej aliancie pre inovácie v Trente.

Účasť prisľúbili i  štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ing. Štefan Chudoba, PhD.,  prorektori Slovenskej technickej univerzity, zástupcovia vedenia fakúlt Slovenskej technickej univerzity, dekan Elektrotechnickej fakulty zo Žilinskej univerzity, zástupcovia ďalších domácich i zahraničných univerzít a inštitúcií aktívne spolupracujúcich na  projekte  EAI SK.

Oficiálne otvorenie regionálnej kancelárie Európskej aliancie pre inovácie Slovensko je pokračovaním úspešnej medzinárodnej systematickej spolupráce na základe podpísaného Memoranda o porozumení  medzi  STU v Bratislave a Európskou alianciou pre inovácie, so sídlom v Trente, Taliansko.

Autor: Prof. Ing. Miloš Čambál, PhD.