Prejsť na obsah
Verejnosť

Pred samotnou akademickou slávnosťou si dekani dvoch fakúlt STU prevezmú od zástupcov vedenia VW Slovakia, a.s.  elektromobily VW e-up!, ktoré  budú využívané v rámci prebiehajúcich výskumných projektov.
(21. 9. 2015, 10.00 hod., Nádvorie J. Murgaša, Vazovova 5, Bratislava)

otvorenie roka 2016