Prejsť na obsah
Verejnosť


Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať na

slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015

dňa 22. septembra 2014 o 10.00 hod. v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej 36 v Bratislave

Program:
1. Otvorenie          
2. Príhovor rektora STU      
3. Príhovor primátora hl. m. Bratislavy a predsedu SR STU
4. Príhovor predsedu AS STU
5. Inaugurácia dekanky FA STU a dekana MTF STU
6. Príhovory inaugurovaných