Prejsť na obsah
Verejnosť
Slávnostná promócia programu „Profesionálne Master of Business Administration Automobilového priemyslu 2014 – 2016“

Promovaní účastníci v poradí šiestej študijnej skupiny programu (2014 - 2016) so zástupcami kooperujúcich univerzít;

za STU: doc. Ing. Š. Stanko, PhD. (prorektor STU pre vzdelávanie, prvý zľava), Doc. Ing. J. Lešinský, CSc. (akademický riaditeľ študijného programu STU, druhý zľava), Mgr. R. Remenárová (riaditeľka ICV STU, tretia sprava zadný rad);
za TU Wien: Prof. Dr. B. Martens (dekan pre vzdelávanie CEC TU Wien, tretí zľava), Prof. Dr.- Ing. Wilfried Sihn (akademický riaditeľ TU Wien, druhý sprava), Mag. Aigner (manažérka CEC TU Wien, prvá vpravo), Dr. Han, MSc. (manažér programu TU Wien, druhý sprava, predný rad), pani S. Wagner (asistentka programu TU Wien, prvá sprava, predný rad).

    V piatok dňa 2.12.2016 sa v sieni Kuppelsaal na Technickej univerzite Viedeň uskutočnila slávnostná promócia už šiestej skupiny účastníkov programu „Professional MBA Automotive Industry“, na ktorom úspešne kooperujú STU v Bratislave a TU Viedeň od roku 2009. Program samotný je profesionálnou prípravou manažérov v automobilovom a dodávateľskom priemysle na náročné úlohy a výzvy dynamického prostredia globálnej ekonomickej súťaže, organizovaný striedavo vo Viedni a Bratislave ako dvojročné kombinované MBA štúdium popri zamestnaní, pozostávajúci zo vzdelávacích modulov v oblastiach ako sú riadenie, organizačné správanie a manažment ľudských zdrojov, európske a medzinárodné obchodné právo, podnikové financie, marketingové stratégie, komunikačné zručnosti a i., pričom sú realizované s dôrazom na ich aplikáciu v praxi automobilovej výroby a logistiky.

    Diplom bol tento rok odovzdaný spolu ôsmim účastníkom zo šiestej skupiny programu, 2014 - 2016.
Z prítomných promovaných boli 2 z Rakúska, 2 zo Slovenskej republiky, 3 z Nemecka a 1 študent zo Srbska. Diplom bol tiež odovzdaný trom účastníkom z piatej skupiny (účastník zo Saudskej Arábie a účastník z Nemecka, jeden z USA bol ospravedlnený) a udelený jednému účastníkovi z predchádzajúcej štvrtej skupiny programu z Rumunska.

    Slávnostnú promóciu organizovanú ako spoločnú udalosť pre tri programy celoživotného vzdelávania: „General Management MBA“, „Professional MBA Automotive Industry“ a „MSc Renewable Energy in Central & Eastern Europe“ otvoril a moderoval dekan CEC na TU Viedeň Prof. Dr. B. Martens. So slávnostnými príhovormi za kooperujúcich partnerov vystúpili prorektor doc. Ing. Š. Stanko, PhD. (STU), Prof. Dr. Barbara Brenner, vedúca Katedry manažmentu a ekononomiky na Danube University v Kremse a pani DI Karin Mottl, MSc, riaditeľka Energiepark Bruck/Leitha. Príhovor predniesla aj pani DI Dr. Bettina Bergauer, MSc z rakúskeho ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva. Pred samotným odovzdávaním diplomu účastníkom programu Professional MBA Automotive Industry vystúpili s príhovormi akademickí riaditelia prof. Sihn (TU Wien) a doc. Lešinský (STU).

    Akademický riaditeľ programu STU doc. Lešinský odovzdal za najlepší študijný výsledok v promovanej šiestej skupine ocenenie, ktoré si prevzal pán Michael Pollok, MBA. Za promujúcich účastníkov vystúpil na záver programu pán Maximilian Austerer, MBA, ktorý opísal skúsenosti počas štúdia vrátane koncentrovaných štyroch dní výučby počas modulov, užitočného teambuilding-u, aj spoločného závodenia na tréningu bezpečnej jazdy na Slovensku a vyslovil menovite poďakovanie manažmentu programu vo Viedni aj v Bratislave.

    Úspešným absolventom gratulujeme k promócií a želáme programu rovnako úspešných študujúcich i v ďalších ročníkoch. Aktuálne je do programu 2015 – 2017 zapojených osemnásť a v programe 2016 – 2018 je zapísaných štrnásť nových účastníkov z rôznych krajín sveta, pričom až 8 študujúcich z týchto skupín je zo Slovenska. Študijný program bude pre obdobie 2017 - 2019 otvorený v okóbri 2017. Viac o programe nájdete na: http://automotive.stuba.sk.


Prof. Dr. B. Martens, dekan Continuing Education Centre na TU Wien - príhovor počas Slávnostnej promócie Professional MBA Automotive Industry 2014 - 2016 Promócia Professional MBA Automotive Industry v Kuppelsaal na TU Wien
Promócia Professional MBA Automotive Industy, úspešný absolvent preberá diplom, vpravo dekan CEC prof. Martens a prorektor STU doc. Stanko, vľavo akademický riaditelia programu Prof. Lešinský (STU) a prof. Sihn (TU Viedeň) Doc. Ing. Š. Stanko, CSc. počas slávnostného príhovoru pri príležitosti promócie Professional MBA Automotive Industry
Promócie Professional MBA Automotive Industry, v popredí zástupcovia univerzít a pracovísk promovaných troch študijných programov Úspešní absolventi s predstaviteľmi kooperujúcich univerzít a pracovísk
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Wilfried Sihn, akademický riaditeľ študijného programu Professional MBA Automotive Industry na TU Viedeň doc. Ing. J. Lešinský, CSc. - akademický riaditeľ študijného programu Professional MBA Automotive Industry na STU v Bratislave

Doc. Ing. J. Lešinský, PhD. – akademický riaditeľ študijného programu STU
Mgr. R. Remenárová – riaditeľka ICV STU
Mgr. J. Gajdošová – asistentka študijného programu


Foto: TU Wien