Prejsť na obsah
Verejnosť
Slávnostná promócia absolventov doktorandského štúdia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, na ktorej bude absolventom odovzdaný diplom o udelení vedecko-akademickej hodnosti „philosophiae doctor" („PhD.") a umelecko-akademickej hodnosti „artis doctor" („ArtD.") a udelení akademického titulu „doktor" a  „doktor umenia sa uskutoční 

dňa 30. júna  2008 o 11. 00 h
v Aule Dionýza Ilkoviča Slovenskej technickej univerzity
Mýtna ulica č. 36, Bratislava.

Program:
09. 15 h    
Prezentácia
10. 00 h     Nácvik nástupu
11. 00 h    Slávnostná promócia absolventov doktorandského štúdia univerzity

Srdečne Vás pozývame!