Prejsť na obsah
Verejnosť

Využite voľný prístup do databázy Emerald na: http://www.emeraldinsight.com , kým máte možnosť
(prístup je od 1. - 30. 11.)!

Emerald je svetový vydavateľ so zameraním na oblasti management and science research a vydáva viac ako 250 časopicov, které sú rozdelené do 24 tematických kolekcií. Všetky časopisy Emerald sú recenzované a mnohé z nich sú impaktované - 53 je hodnotených v ISI Web of Knowledge a viac ako 150 v databáze SCOPUS.

Prístup máme napríklad k týmto tematickým kolekciám:

Emerald Engineering eJournal Collection

- tu nájdete 19 titulov,  z ktorých je 18 hodnotených v Thomson Reuters (ISI) napr.: Anti-Corrosion Methods and Materials, Engineering Computations, Microelectronics International, Industrial Robot, Assembly Automation, Kybernetes, Soldering & Surface Mount Technology.

Operations and Logistics Management

- medzi nimi nájdete aj impaktované tituly hodnotené v Thomson Reuters: International Journal of Logistics Management; International Journal of Operations & Production Management

Information and Knowledge Management

- z nich impaktované tituly hodnotené v Thomson Reuters sú: Internet Research; Journal of Knowledge Management; Industrial Management & Data Systems

Industry and Public Sector Management

- tu sú ďalšie impaktované tituly ako napr.: British Food Journal; Disaster Prevention and Management;
Info - časopis o telekomunikáciách

Built Environment

- aj tu sú recenzované tituly: Facilities; Structural Survey; Journal of European Real Estate Research, Engineering, Construction and Architectural Management, Construction Innovation, International Journal of Law in the Built Environment

Managing Quality

- ukážaka titulov z tejto kolekcie: Benchmarking; Management of Environmental Quality; The TQM Journal