Prejsť na obsah
Verejnosť

V zmysle príkazu rektora STU Miroslava Fikara z 26. novembra 2020 sa budú skúšky počas celého skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 uskutočňovať dištančne. Naďalej platí, že študenti môžu využívať možnosť ubytovania v študentských domovoch len vo veľmi obmedzenej miere.

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za účelom obmedzenia šírenia ochorenia COVID-19 dodatkom príkazu stanovil pravidlá organizácie skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roka 2020/2021. 

Skúšky v období 4. januára 2021 – 13. februára 2021 v zimnom semestri sa budú uskutočňovať dištančne v zmysle článku 50a bod 1 Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Dekani fakúlt a riaditeľ Ústavu manažmentu STU zabezpečia pre všetkých študentov v rámci jednotlivých predmetov rovnaké podmienky a rovnaký systém realizácie skúšok počas celého skúškového obdobia.

Úplné znenie príkazu rektora