Prejsť na obsah
Verejnosť

Vážená pani kolegyňa, vážený pán kolega,

dovoľujem si Vás pozvať na školenia ochrany pred požiarmi a ochrany zdravia pri práci pre vedúcich zamestnancov rektorátu STU , ktoré sa uskutoční  dňa 09.03.2010. o 8,30 hod. vo veľkej zasadačke na II. posch. rektorátu STU v miestnosti č.212. Doba školenia je podľa schválenej osnovy.

Vzhľadom na dôležitosť vás prosím ,aby ste si svoje pracovné povinnosti zariadili tak, aby ste sa mohli uvedeného školenia zúčastniť.

 

Maroš Finka  prof. Ing. arch., PhD.
prorektor pre IT a ľudské zdroje

v.r.