Prejsť na obsah
Verejnosť

V rámci ESF projektu "Podpora vytvárania inovatívnych firiem v Univerzitnom technologickom inkubátore" v mesiacoch jún a júl 2008 budú prebiehať v Univerzitnom technologickom inkubátore STU na Pionierskej ulici v Bratislave školenia zamerané na zdokonalenie podnikateľských zručností. K bližším informáciám o školeniach, jednotlivým termínom, témam, prihláške a návratke sa dostanete na stránke: http://www.inqb.sk/aktuality/kolenia-financovan-esf-zameran-na-zdokonalenie-podnikateskch-zrunost-zdarma/