Prejsť na obsah
Verejnosť

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) organizuje dňa 23. 11. 2016 v Bratislave seminár "Kvalita mobility na VŠ" .

Tematický seminár je venovaný kvalite mobility na vysokých školách a je určený pre študentov vysokých škôl a  Erasmus  koordinátorov na univerzitách a fakultách, prípadne katedrách.
Na seminári vystúpia zástupcovia Európskej komisie, akademickej obce, Erasmus Student Network a slovenskí i zahraniční "erasmáci".

Program tematického seminára

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
10:00 – 10:30 Pár slov na úvod
10:30 – 11:00 Kvalita mobility Erasmus z pohľadu Európskej komisie
11:00 – 11:20 Štúdium Erasmus?„ Zvládneš to aj Ty!“
11:20 – 11:45 Prestávka s občerstvením
11:45 – 12:05 Vplyv mobility Erasmus na vysokú školu
12:05 – 12:20 Stáž Erasmus je užitočná prax
12:20 –12:40 We like Erasmus mobility in Slovakia
12:40 – 12:55 Študenti študentom
12:55 – 13:15 Zaujímavá štatistika
13:15 – 13:30 Spýtaj sa, čo ťa zaujíma
13:30 Obed

Viac informácií v prílohe.
Registrácia: tu