Prejsť na obsah
Verejnosť

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO), Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) a Centrum vedecko‐technických informácií (CVTI SR) si Vás dovoľujú pozvať na seminár, ktorý sa bude konať 15. júna 2017.

Seminár sa týka Vyučovania duševného vlastníctva na univerzitách a je určený zástupcom akademickej obce, doktorandom, študentom a tiež všetkým, ktorí majú záujem o problematiku duševného vlastníctva.

 

Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR (Lamačská cesta 8/A, Bratislava, konferenčná miestnosť č. 235 na 2. poschodí)

Registrácia: do 12. júna 2017, vyplnením on-line formulára