Prejsť na obsah
Verejnosť
22. júna 2010 (utorok) sa o 13:00 uskutoční na Vazovovej ulici 5, 1. poschodie, č. dverí 212, informačný seminár k Švajčiarsko-slovenskému štipedijnému fondu. Fond bude poskytovať:
- výskumné štipendiá pre mladých výskumných pracovníkov (doktorandov a postdoktorandov) v trvaní minimálne 6 mesiacov (max. 18 mesiacov v prípade postdoktorandov a 24 mesiacov v prípade doktorandov),
- finančnú podporu na krátkodobé výskumné návštevy pre starších výskumných pracovníkov, ktorí okrem vlastných výskumných aktivít pôsobia aj ako tútori mladých výskumných pracovníkov,
v období od 2010 do 2016. Pre slovenských účastníkov je vyčlená suma 1.393.500 CHF.

Seminár organizuje SAIA ktorá bude následne aj poskytovať konzultácie.