Prejsť na obsah
Verejnosť
Dňa 31.1.2011 (pondelok) sa od 14:00 do 15:30 uskutoční v ŠD Družba seminár zameraný na podporu medzinárodných mobilít študentov so zdravotným postihnutím - "Studying abroad with disability - when dreams become reality". Seminár je určený predstavitelom a študentom vysokých škôl, študentom so zdravotným postihnutím, zástupcom ministerstiev a národných agentúr, organizáciam občanov so ZP, zástupcom magistrátu a mestských zastupiteľstiev, ktorí zodpovedajú za problematiku rovnosti príležitosti, a pod. Pracovným jazykom na seminári bude angličtina. Pre nepočujúcich je zabezpečené tlmočenie do posunkového jazyka. Priestory kongresového centra sú bezbarierové. Z dôvodu limitovaného počtu účastníkov je potrebné poslať návratku obratom, najneskôr do piatku 28.1.2011.
Oficiálna pozvánka. Program a návratka.