Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 27.9.2011 (utorok) o 11:00, Vazovova 5, 1. poschodie, č. d. 212
sa uskutoční seminár, organizovaný SAIA, o mobilitách pre vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov.
Seminár zahŕňa cielené informácie o mobilitách, spôsobe uskutočňovania takýchto mobilít, o získavaní financií ako aj o oblasti pracovnoprávnych vzťahov, o sociálnom a zdravotnom zabezpečení, daniach...).

Program
1. Možnosti financovania výskumných mobilít:
- Sciex-NMSch - Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond
- Akcia Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
- Národný štipendijný program na podporu mobilít
- CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá
- Akademické mobility
- Program Ľudia (People) 7. rámcového programu - Marie Curie Actions
2. Praktické informácie spojené s medzinárodnou mobilitou výskumníkov:
- Predstavenie Servisných centier EURAXESS a mobilitných portálov http://ec.europa.eu/euraxess a www.euraxess.sk
- Sociálne a zdravotné zabezpečenie, daňové povinnosti pri pobyte v zahraničí, legálny pobyt Slovákov v zahraničí, uznávanie dokladov o vzdelaní