Prejsť na obsah
Verejnosť

SAIA, n. o. organizuje v šiestich slovenských mestách, v rámci projektu Servisné centrá EURAXESS, seminár „Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov. Podmienky a možnosti".

Seminár zameraný na informovanie o otázkach spojených s mobilitou doktorandov a výskumných pracovníkov sa uskutoční v priebehu marca 2011 v Košiciach (1. 3.), Prešove (2. 3.), Banskej Bystrici (9. 3.), Bratislave (15. 3.), Nitre (24. 3.) a Žiline (29. 3.). Na semináre je možné zaregistrovať sa on-line na http://www.euraxess.sk/sk/pages/odborne-seminare-euraxess-2011/euraxess-seminare-2011-prihlaska

Počas seminára budú účastníci oboznámení s praktickými aspektmi spojenými s medzinárodnou mobilitou - pri odchode zo SR a pri prijímaní zahraničných výskumníkov v SR - ako vybavovanie administratívnych formalít s cudzineckou políciou, prenos sociálneho zabezpečenia, zdravotné poistenie počas pobytu, či daňové povinnosti a otázky. Takisto budú prezentované možnosti financovania mobilít pre doktorandov a výskumných pracovníkov.

Témy seminára sú užitočné nielen pre doktorandov a výskumníkov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na niektorom z mobilitných programov resp. zapojiť sa do medzinárodných projektov, ale aj pre vysoké školy a výskumné organizácie (vrátane pracovníkov ich zahraničných oddelení a oddelení pre vedu a výskum), ktoré majú na starosti administráciu mobilitných programov (tak vysielania slovenských doktorandov a výskumných pracovníkov ako aj prijímania ich zahraničných kolegov a partnerov), podporujú medzinárodnú spoluprácu a internacionalizáciu svojej inštitúcie. Program seminárov si môžete pozrieť tu.