Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 23. mája 2019 (štvrtok) o 9:00 hod sa na Rektoráte STU, Vazovova 5, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. A 212, uskutoční seminár Marie Skłodowska-Curie Actions - Individual Fellowships 2019 (MSCA IF).

Schéma MSCA IF podporuje výskumný tréning založený na medzinárodnej alebo aj medzisektorovej mobilite pre výskumníkov na postdoktorandskej a vyššej úrovni.

Účastníci seminára budú mať jedinečnú príležitosť priamej interakcie s úspešnými riešiteľmi projektov MSCA IF, hodnotiteľom a Národným kontaktným bodom.

Program

Registrácia

Seminár organizuje Kancelária národných kontaktných bodov Horizontu 2020.