Prejsť na obsah
Verejnosť
Centrum vedecko-technických informácií SR a firma EBSCO Information Services s.r.o. Vás pozýva na seminár IEEE/IET Electronic Library.

Pozvánka: (pdf, 445kB)

Školenie je zamerané na prácu a vyhľadávanie poznatkov v databáze IEEE/IET Electronic Library. Cieľovou skupinou sú študenti, pracovníci výskumu a vývoja a odborní pracovníci akademických knižníc, ktorí majú prístup k databáze IEEE v rámci projektu NISPEZ.

Školenie povedú prednášatelia:

Vojislav Milovanovic, Zdenko Svoboda, Paul Canning, prof. Ing. Peter Farkaš Dr.Sc.

Dátum školenia: 2. októbra 2009

Miesto konania: Centrum VTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, 2. poschodie, seminárna miestnosť (č. 236).

Čas: 10:00 hod.

Podujatie sa bude realizovať v anglickom jazyku a pre účasť na ňom je potrebné sa prihlásiť.

Prihlášku je možné nájsť na tejto stránke:

http://nispez.cvtisr.sk/index.php?id=113&menu