Prejsť na obsah
Verejnosť

Metriky v CiteScore Scopus sú komplexné, transparentné, aktuálne pre časopisy nachádzajúce sa v Scopuse.

Vyhľadávaním a filtrovaním sa dostanete ku zdrojom a k ich príslušným metrikám.

Získate prehľad o tých najlepších časopisoch s vysokou citovanosťou.

Viac informácií na https://journalmetrics.scopus.com/