Prejsť na obsah
Verejnosť

Spoločnosť Elsevier spustila koncom augusta 2010 nové integrované vyhľadávacie rozhranie SciVerse (SciVerse Hub Beta ). Ponúka pre svojich používateľov účinnejší vyhľadávací nástroj a vyhľadávanie informácií prostredníctvom jedného vstupného bodu.

Toto jednotné rozhranie spája štyri produkty spoločnosti Elsevier:

  • ScienceDirect - umožňuje prístup k elektronickým verziám časopisov a kníh,
  • Scopus - polytematická bibliografická a citačná databáza,
  • Scirus - webová vyhľadávacia služba orientovaná na zber a vyhľadávanie vedeckých publikácií (článkov z časopisov, príspevkov z konferencií a radu ďalších typov vedeckých dokumentov), jej databáza registruje viac ako 380 miliónov webových stránok,
  • SciTopics - voľne prístupná služba, ktorá poskytuje stručné aktuálne zhrnutie tematík z najrôznejších oblastí výskumu a vývoja).

Zatiaľ čo služby Scirus a SciTopics nie sú ešte integrované do SciVerse (prognóza v roku 2011), prepojenie ScienceDirect a Scopus je postrehnuteľné na prvý pohľad už podľa nového designu. Zmeny sú však badateľné aj z pohľadu funkčnosti.