Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 12.3.2013 sa v zasadacej miestnosti c. 212 na 1. poschodi rektorátu STU, Vazovova 5 o 14:00
uskutoční prezentácia semestrálnych alebo ročných pobytov pre študentov, postgraduálne štúdium, študijné a výskumné pobyty pre doktorandov a letné jazykové kurzy.

Pozvánka

Prezentáciu realizuje SAIA, n.o.