Prejsť na obsah
Verejnosť

Ciele grantového programu:

  • spolupracovať na inovatívnych projektoch technického zamerania so zreteľom na originalitu a modernosť
  • podporiť aktívny prístup samotných pedagógov
  • podporiť praktické vzdelávanie a rozširovanie vedomostnej základe s dôrazom na inovatívnosť a prepojenie s praxou
  • rozvíjať technické vzdelávanie nad rámec vyučovacích plánov predovšetkým aktívnym zapojením študentov a motivovaním ich k realizácií vlastných projektov

Maximálna suma pridelenej podpory: 13 000 € na projekt
Prijímanie žiadosti o grant: február – 31. máj 2013
Uzávierka žiadostí o grant: 31. máj 2013 (originál žiadosti spolu s prílohami doručte na adresu Nadácie)
Realizácia projektov: september 2013 – júl 2014
Prezentácia výsledkov: október 2014 (v závode Volkswagen Slovakia, Bratislava)

Viac informácií o grantovom programe nájdete tu.