Prejsť na obsah
Verejnosť

 Od 28. Januára 2017 prevzal po Opici vládu nad rokom Ohnivý kohút – aspoň v čínskych kruhoch. Je to už desať rokov, od kedy Slovenská technická univerzita v Bratislave podpísala zmluvu o vybudovaní Konfuciovho Inštitútu na jej pôde. Preto sa čínska téma dotýka čiastočne aj nás.

K vytvoreniu novoročného pozdravu sme si tento rok prizvali Borisa Hanečku, slovenského módneho návrhára. Veríme, že vás ním vytvorený Ohnivý kohút poteší.

 

 

Konfuciov inštitút v Bratislave

 

Konfuciov inštitút v Bratislave vznikol v roku 2007 na základe Dohody medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Tianjinskou univerzitou v Číne, s podporou Čínskej centrály Konfuciových inštitútov, Hanban. Hlavným cieľom našej činnosti je sprostredkovať kontakt medzi Slovenskom a Čínou a to práve prostredníctvom vzdelania a kultúry.

Čínština je jazyk obrazový, s veľmi jednoduchou gramatikou. Každý jazyk nás posúva nejakým smerom, čínština je jeden z tých, ktorý nás môžu posunúť tam, kde sme ani nesnívali. Vzhľadom na aktuálny rozvoj a rozmach čínskych aktivít a podnikov je to príležitosť, ktorú treba určite využiť.

Naše aktivity


Výučba čínskeho jazyka – naši čínski lektori vyučujú mandarínsku čínštinu. Pravidelne otvárame kurzy pre začiatočníkov i pokročilých, pre verejnosť, deti i dospelých.

Výučbu čínštiny momentálne zabezpečujeme na týchto školách:

-          Slovenská technická univerzita v Bratislave

-          Ekonomická univerzita v Bratislave

-          Poľnohospodárska univerzita v Nitre

-          Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave

-          Bilingválne čínsko-slovenské gymnázium M. Kováča v Banskej Bystrici

-          Gymnázium L. Sáru v Bratislave

-          Gymnázium Mercury v Bratislave

-          Základná škola Sibírska a Česká v Bratislave

Kultúrne akcie – každoročne organizujeme aktivity, ktorých cieľom je prezentovať rozmanitú čínsku kultúru a umožniť Slovákom bližší kontakt s ňou.  (Dračie lode, Čínsky nový rok, Moon cake festival, Konfuciov deň, Deň otvorených dverí pre študentov a učiteľov čínskeho jazyka, Pracovné stretnutia Konfuciovych inštitútov v SR a ČR a iné.

Zúčastňujeme sa na festivaloch (Festival ľudových remesiel) a knižných veľtrhoch (Bibliotéka), organizujeme súťaže pre študentov (Čínsky most).

Výmenné pobyty študentov – sprostredkúvame výmenné pobyty slovenských  študentov v Číne, letné kempy a štipendijné pobyty s podporou čínskej vlády.

Jazykové skúšky – organizujeme certifikované jazykové skúšky čínskeho Ministerstva školstva (xxx.HSK skúšky na úrovni 1. až 6, HSKK skúšky, YCT skúšky).

Knižnica - ponúkame množstvo filmov, učebných materiálov a kníh v originály.

.

Poradenstvo - týkajúce sa vzdelania, kultúry, možností spolupráce, výmenných pobytov.Kontaktné údaje

Konfuciov inštitút v Bratislave, n.o.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5

812 43 Bratislava

www.konfucius.sk

Tel: 02/52622083

Mail: konfuciov.institut@gmail.com

NOVOROČENKA KONFUCIOVHO INŠTITÚTU:

Novorocenka Konfuciov inštitút