Prejsť na obsah
Verejnosť
11.2.2011
je uzávierka podávania žiadostí na ročný štipendijný pobyt v Číne pre študentov 1. a 2. stupňa a doktorandov. MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu (100 USD/mes. počas bakalárskeho štúdia, 150 USD/mes. počas magisterského štúdia, 200 USD/mes. počas doktorandského štúdia). Prijímajúca strana hradí: štipendium od 800 do 1 400 jüanov/mes. a zdravotné zabezpečenie. štipendista neplatí školné, poplatky za ubytovanie a za základné študijné materiály. Podrobnosti.