Prejsť na obsah
Verejnosť

Ministerstvo garantuje zachovanie akademickej samosprávy. Povedal to prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil po stretnutí  predstaviteľov orgánov reprezentácií vysokých škôl s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom a štátnym tajomníkom Ľudovítom Paulisom. Stretli sa v utorok 2. marca na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v Bratislave.

Prezident SRK spolu s  predsedom Rady vysokých škôl Martinom Putalom a predsedom Študentskej rady vysokých škôl Filipom Šuranom rokovali s vedením rezortu o postupe pri rekonštrukcii návrhu novely vysokoškolského zákona. Na následnom brífingu štátny tajomník vyzdvihol prínos konštruktívneho stretnutia orgánov reprezentácií VŠ. Prisľúbil, že k politizácii vysokých škôl po zmene vysokoškolského zákona nedôjde. „Pri úpravách je naším záujmom, aby v nich boli dostatočné poistky, aby k nej ani nemohlo dôjsť a aby bolo riziko maximálne minimalizované,“ povedal Ľudovít Paulis. Druhým záväzkom podľa neho je, aby akademická samospráva na univerzitnej a fakultnej úrovni bola dostatočne vtiahnutá do diania a rozhodovania na fakulte alebo na univerzite.

Prezident SRK Rudolf Kropil konštatoval: „Zásadné výhrady, ktoré orgány reprezentácie vysokých škôl k predloženému návrhu novely vysokoškolského zákona mali, sa podarilo zvrátiť. Predstavitelia ministerstva školstva garantujú zachovanie akademickej samosprávy.“ Účastníci rokovania sa dohodli na spoločnom postupe všetkých reprezentácií pri reforme vysokého školstva na Slovensku, pričom prezident SRK ponúkol odborné kapacity z radov rektorov, ktorí sa budú podieľať na rekonštrukcii novely zákona o vysokých školách.

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie 3. marca rozhodlo, že SRK budú v expertnej skupine, ktorá bude rokovať o návrhu novely zákona o vysokých školách podľa dohody z ostatného stretnutia na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s predsedami orgánov reprezentácie vysokých škôl, zastupovať:

  • Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prezident SRK a rektor Technickej univerzity vo Zvolene;
  • prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., viceprezident SRK, rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a bývalý prezident SRK a
  • prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

V prípade neprítomnosti niektorého zo zástupcov na rokovaní ho bude alternovať prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor Trnavskej univerzity v Trnave.

Zdroje: https://www.srk.sk/sk/aktuality/480-prezident-srk-s-dalsimi-predstavitelmi-organov-reprezentacii-vs-rokovali-s-ministrom-skolstva-o-postupe-pri-rekonstrukcii-novely-vysokoskolskeho-zakona

https://www.teraz.sk/slovensko/paulis-navrh-novely-zakona-o-vs-sa-u/531848-clanok.html

https://www.srk.sk/sk/aktuality/481-zastupcovia-srk-v-kontaktnej-skupine-msvvas-sr  

Foto: TASR/Teraz.sk