Prejsť na obsah
Verejnosť

O niekoľko dní budeme mať možnosť vyjadriť svoj postoj k verejným veciam v parlamentných voľbách. V tomto kontexte si uvedomujem zložitosť účasti na voľbách študentov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Viac ako 85 % z nich má trvalé bydlisko mimo Bratislavského kraja. Mnohí z nich, ak sa budú chcieť zúčastniť volieb, budú musieť cestovať stovky kilometrov. Preto po konzultáciách so zástupcami študentov, udeľujem rektorské voľno na piatok, 4. marca 2016 od 12.00 hod.

Viac ako dvadsaťpäť rokov žijeme v demokracii, využívame možnosti verejne vyjadrovať svoje názory, cestovať či dokonca pôsobiť v inej krajine. Viac ako štvrťstoročie sa rozvíjajú vysoké školy ako stánky vzdelanosti na princípoch humanizmu, ľudskosti a demokracie.

Školstvo, vrátane nízkych platov učiteľov, je v poslednom období čoraz častejšou témou rôznych diskusií. Objavuje sa už nielen v médiách, ale aj na uliciach. Je legitímnym právom každého človeka vyjadrovať svoje osobné postoje aj protestami, či štrajkom. STU v Bratislave rešpektuje právo každého jednotlivca vyjadriť svoj postoj. Rozhodujúce ale bude, ako silný mandát dajú voliči novému parlamentu a novej vláde. Čím väčšia bude volebná účasť, tým silnejší mandát získa nová vláda aj pre riešenie problémov školstva a jeho financovania.

Vyzývam všetky študentky a študentov, ale aj kolegyne a kolegov, k účasti na voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Účasť považujem nielen ako prejav občianskej uvedomelosti, ale aj ako prejav úcty k demokracii, prejav osobnej slobody a zodpovednosti voči budúcnosti Slovenska.

Robert Redhammer, rektor STU