Prejsť na obsah
Verejnosť

vedúcu referátu evidencie a správy majetku

resp. podľa dohody. Vyžaduje sa vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, prax v uvedenej oblasti minimálne 5 rokov, aktívna práca s PC (word, excel, internet, práca v prostredí windows), ovládanie problematiky evidencie a správy majetku, komunikatívnosť, tvorivé myslenie, schopnosť riadiť kolektív. Prednosťou je znalosť postupov účtovania pre organizácie, ktoré nie sú založené za účelom podnikania. Stručná náplň práce: Komplexné zabezpečovanie koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti správy majetku za celú STU, metodické riadenie a usmerňovanie zaraďovania a vyraďovania majetku, jeho inventarizácie, štatistiky a analytickej činnosti, pripravovanie a predkladanie interných predpisov a opatrení na dodržiavanie hospodárnosti a správy majetku, na vykonanie inventarizácie a pod. Prihlášku (žiadosť, profesijný životopis, doklad o vzdelaní) zaslať mailom na adresu: marta.hlinkova@stuba.sk