Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  Robert Redhammer 13. júna 2018 slávnostne vymenoval nové docentky a docentov:

menovanie docentov

doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.

docent v odbore kybernetika, na Ústave robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.

docent v odbore aplikovaná matematika, na Katedre matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD.

docentka v odbore fyzikálna chémia, na Ústave fyzikálnej chémie a chemickej fyziky, Fakulty chemickej a  potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

doc. Ing. Michal Kompan, PhD.

docent v odbore informačné systémy, Ústave informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.

docent v odbore geodézia a kartografia, na Katedre geodézie, Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

doc. Ing. Peter Lacko, PhD.

docent v odbore aplikovaná informatika, Ústave informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

Ing. Peter Olah, ArtD.

docent v odbore dizajn, z Ústavu dizajnu, na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

doc. RNDr. Soňa Pavlíková, CSc.

docentka v odbore aplikovaná matematika na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky Fakulty chemickej a  potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, habilitovala sa na Stavebnej fakulte,

doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD

docent v odbore krajinárstvo, na Katedre vodného hospodárstva krajiny, Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Všetci docenti vymenovaní rektorom STU 2006 - 2018

docentky