Prejsť na obsah
Verejnosť

Vypočujte si rozhovor s rektorom STU Robertom Redhammerom v relácií K VECI v Rádio Slovensko 12.7.2017:

 

Nahrávka rozhovoru v archíve RTVS

Prepis rozhovoru s rektorom STU Robertom Redhammerom:

[Rádio Slovensko, 18:18 12/07/2017]

Peter Hanák, moderátor: „Z takmer tristomiliónového balíka peňazí na dlhodobý a strategický výskum sa podľa predbežných výsledkov neušlo takmer nič najvýznamnejším univerzitám, ktoré majú novopostavené vedecké parky. Rektori a šéf akadémie vied napísali ministrovi školstva list, podľa ktorého bolo hodnotenie netransparentné a výhrady majú aj voči odbornosti hodnotiacej komisie. Žiadali preto opakovanie súťaže. Dnes sa rektori s ministrom školstva Petrom Plavčanom stretli, aby o situácii diskutovali. V štúdiu je teraz so mnou rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer, ktorý je podpísaný pod listom a bol aj na dnešnom stretnutí. Dobrý večer.“


Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity: „Dobrý večer.“


Peter Hanák: „Pán Redhammer, poďme od začiatku a jednoducho, čo je podstata toho problému a čo ste vlastne dnes žiadali od ministra?“


Robert Redhammer: „Tak v prvom rade musím povedať, že nejde o Slovenskú technickú univerzitu a nejde o môj podpis. Je to názor siedmich rektorov a predsedu Slovenskej akadémie vied. Tieto vysoké školy sú školy, ktoré si zakladajú, že vzdelávanie má byť položené na silnom kvalitnom vedeckom výskume. Takže vedecký výskum pre nich je úplne bazálnou a základnou základným predpokladom na výkon svojej primárnej činnosti. To, k čomu došlo v posledných dňoch, musím trošku ešte povedať, že Slovenská republika má možnosť čerpať eurofondy aj na výskum, na vedu. Eurofondy sú finančné prostriedky, ktoré únia a komisia poskytuje regiónom, ktoré majú nejaké disparity, teda nejaké nedostatočnosti. A na Slovensku tá nedostatočnosť je, že verejné výskumné inštitúcie, čo sú vlastne vysoké školy a Slovenská akadémia vied, nemajú dostatočne dobré technické vybavenie vedeckých pristrojov a infraštruktúry na vedu. Preto súhlasila s použitím týchto prostriedkov na vedu. Ináč veda sa financuje len cez kompetitívne programy, ako je napríklad Horizont 2020.“


Peter Hanák: „Rozumiem. A teraz vlastne ste tie peniaze nedostali? Alebo čo je ten konkrétny problém, v ktorom sme teraz?“


Robert Redhammer: „A teraz bola vyhlásená výzva na predkladanie projektov dlhodobého strategického výskumu na Slovensku v oblastiach, kde má Slovensko dostupné výskumné vedecké kapacity. A začali nám chodiť zamietavé stanoviská z agentúry, ktorá to organizuje. Takmer všetkým vysokým školám došlo zamietavé stanovisko a takisto aj projektom akadémie vied. Takže pýtame sa, že kto bude robiť strategický výskum a ktoré sú tie výskumné vedecké kapacity, keď doteraz sa neprejavili, tak kto teda ten strategický výskum na Slovensku má robiť.“
Peter Hanák: „No a dnes s ministrom na rokovaní čo ste vlastne od neho žiadali?“


Robert Redhammer: „My sme požiadali listom ministra školstva o stretnutie. Bol to list smerovaný ministrovi, nie pre verejnosť, takže trošku vznikla komplikovaná situácia, ale dneska sme sa teda stretli. Pán minister is nás vypočul, sme argumentovali riziká, aké takýto vyhodnocovací proces so sebou prináša. To riziko je, že nám Brusel nepreplatí celý európsky, celý ten operačný program, čo je obrovský balík peňazí. A preto treba všetko urobiť pre to, aby aj to vyhodnotenie tej výzvy zodpovedalo poslaniu výzvy a obsahu tej výzvy.“


Peter Hanák: „Dobre, teraz si pustíme reakciu ministra Petra Plavčana, ktorú nahrala kolegyňa Laura Kellöová bezprostredne po rokovaní s rektormi.“


Peter Plavčan, minister školstva (nom. SNS): „Keďže tento proces hodnotenia ešte nie je ukončený, tak sme sa dohodli, že tento proces hodnotenia ešte v jeho priebehu si preverím. A pozriem sa na to podrobnejšie, akým spôsobom boli tieto jednotlivé projekty hodnotené. To znamená tento prísľub som im dal a pred ukončím procesu hodnotenia sa pozriem podrobnejšie na proces hodnotenia a takisto aj na plnenie kritérií jednotlivými subjektami, ktoré sú v predbežnom zozname tých, ktorí sa prihlásili do tejto výzvy. Druhým bodom rokovania bolo ďalšia podpora výskumu a vývoja Slovenskej republike. Dohodli sme sa, že je potrebné významným spôsobom podporiť hlavných hráčov v oblasti. To sú tí, ktorí majú vedecké parky. Preto sme sa dohodli na tom, že a dal som osobný prísľub, že ešte v priebehu jesene tohto roka bude vyhlásená výzva na udržateľnosť, rozvoj vedeckých parkov a takisto aj na podporu mladých vedcov a mala by byť určená teda pre túto oblasť a minimálne je sľúbené osemdesiat miliónov eur.“


Laura Kellöová, redaktorka: „Ak by ste zistili, že tam niečo nesedí, tak ste ochotný zrušiť túto výzvu alebo prehodnotiť tieto projekty nanovo?“


Peter Plavčan: „Samozrejme, je potrebné postupovať podľa zákona, to znamená, že práve preto dôjde k tomu, že si preverím, ako boli plné kritériá jednotlivými subjektmi, ktoré sa prihlásili do výzvy. Tieto výzvy sú zamerané na to, aby sa podnietil výskum v podnikateľskom sektore. Hovorili sme o tom podrobnejšie. Je jednoducho potrebné, aby u nás veľkí hráči, ktorí sú v Slovenskej republike a ktorí sú piliere ekonomiky, nášho hospodárstva, robili v Slovenskej republike aj výskum. Máme tu veľkých hráčov, ktorí zamestnávajú veľký počet ľudí, ale výskum robia v materských krajinách. Máme veľmi málo výnimiek, ako je napríklad Podbrezová, ktorá má vlastný výskumný inštitút. Ale my potrebujeme stimulovať výskum a vývoj v Slovenskej republike aj práve preto, aby vo výskume a vývoji vznikali nové inovácie a aby sa tieto inovácie dostávali priamo do podnikov. Tieto výzvy boli orientované na to, aby stimulovať podnikateľský sektor, aby vo väčšej miere robil výskum. Nakoniec už takýchto aktivít sme niekoľko urobili, zníženie daňového základu, pokiaľ ide o výdavky na vedu, takisto stimuly na vedu, ktoré sa dávajú podnikateľom, kde musia potom zabezpečiť, aby päťročnú udržateľnosť výskumných miest a podobne. Jednoducho treba pristúpiť k tomu, že intenzívnejšie sa bude v našom priemysle, v našej ekonomike aj u súkromných podnikateľov stimulovať výskum a vývoj. A na to slúžili tieto výzvy.“


Peter Hanák: „Pán Redhammer, minister teda nezruší výzvu zatiaľ, ani nevypíše novú súťaž. Iba preskúma, či všetko bolo v súlade so zákonom. A zároveň vám sľúbil novú výzvu na vedecké parky na jeseň. Stačí vám takáto odpoveď?“


Robert Redhammer: „V prvom rade pán minister naozaj ponúkol novú výzvu na akože udržateľnosť parkov, respektíve na lepšie využívanie tej infraštruktúry, čo samozrejme vítame. Ale táto výzva bude vyhlásená najskôr v septembri. Proces prípravy súťažných podkladov a tak ďalej to všetko dokopy aj s vyhodnotením a zazmluvnením trvá asi rok. Takže by sme stratili ďalší rok. My samozrejme budeme radi na takúto výzvu reflektovať, ale teraz je väčší problém s tým, že táto výzva, ktorá momentálne sa uzatvára, tak to hodnotenie a výber tých projektov nie je v súlade so strategickými dokumentami, ktorými sa tá výzva riadi, ani s poslaním tej výzvy. Myslím tým hlavne stratégiu inteligentnej špecializácie výskumu a inovácií v Slovenskej republike, ktoré schválila vláda. A je kľúčový ex ante, teda dopredu podmieňujúci dokument pre Európsku komisiu, aby si finančné prostriedky vôbec uvoľnila.“


Peter Hanák: „Ak tomu správne rozumiem, problém bol podľa vás aj v komisii, ktorá tie projekty hodnotila alebo vyberala. A vy by ste teda chceli, aby sa o tieto peniaze súťažilo znova s inou komisiou?“


Robert Redhammer: „Takto, že my samozrejme nechceme, aby sa znova vyhlasovala výzva a tú výzvu zrušiť. Pretože tá výzva bola vyhlásená v celku dobre. My ale nesúhlasíme s tým, aby tie hodnotenia boli tak prapodivné, ako to vyzerá, že boli. To znamená, že navrhli sme a požiadali sme ministra, aby dal preveriť, dal urobiť posudky a hodnotenia tých projektov nezávislým expertom dajme tomu zo zahraničia, ktorí naozaj budú nad vecou a dokážu. Robili výskum, vedia, čo je vedecký výskum, vedia, čo môže strategicky priniesť benefity pre Slovenskú republiku a veríme tomu, že toto môže byť naozaj objektívny pohľad na kvalitu tých projektov. Pán minister prisľúbil, tak ja predpokladám, že chápe, čo sme požadovali a že to napraví.“
Peter Hanák: „Za rozhovor ďakujem Robertovi Redhammerovi, rektorovi Slovenskej technickej univerzity.“


Robert Redhammer: „Ďakujem pekne.“