Prejsť na obsah
Verejnosť

Fakulta architektúry STU udelila rektorovi Slovenskej technickej univerzity Robertovi Redhammerovi Medailu Emila Belluša "za dlhodobú systematickú podporu výskumu v oblasti architektúry v prostredí Slovenskej technickej univerzity".

Medailu si R. Redhammer prevzal  z rúk dekanky Fakulty architektúry Ľubice Vitkovej vo štvrtok 21. 11. 2013 počas osláv svojich 50. narodenín.

Rektor si prevzal Medailu Emila Belluša

medaila E Belluša

Autorom návrhu medaile je Ing. arch. Anton Vranka.

Rektorovi blahoželali vzácni hostia, ako prezident SR Ivan Gašparovič, minister školstva Dušan Čaplovič a štátny tajomník Štefan Chudoba, rektori univerzít, členovia Vedeckej rady STU, Akademického senátu a zástupcovia študentov univerzity. 

FOTO: Kamila Kapustová

Darček od študentov: