Prejsť na obsah
Verejnosť

12. decembra 2018 sa uskutočnil kontrolný deň rekonštrukcie Študentského domova Mladá Garda, ktorý je jedným zo siedmych internátov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Zúčastnili sa na ňom aj podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír a ministerka školstva vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.

Hostí privítali rektor Robert Redhammer a František Hulík, ktorý je riaditeľom Účelového zariadenia študentských domovov a jedální. Účastníci sa oboznámili s rozsahom aktuálne prebiehajúcich prác, pozreli si už vykonané rekonštrukcie a tiež mohli vidieť aj rozsiahly športový areál, ktorý je súčasťou tohto internátu. 

„Až 80 % našich študentov má trvalý pobyt mimo Bratislavského kraja. Preto nám záleží na tom, v akých podmienkach študenti bývajú. Nečakali sme na zázrak a začali sme s rekonštrukciami z vlastných prostriedkov už pred viacerými rokmi“uvádza rektor STU Robert Redhammer. Tento študentský domov patrí k najstarším, ale zároveň architektonicky najkrajším vysokoškolským internátom v Bratislave. Aj preto už dnes opäť lahodí oku ako za dávnych čias. Na Mladej Garde býva 1 379 mladých ľudí. „Snažíme sa, aby mali naši študenti viac pohodlia a lepšie podmienky na štúdium. Študovať aj bývať u nás sa oplatí.“dodáva Redhammer.

A napokon prišiel zázrak. V tomto roku uvoľnila vláda SR prvých 20 miliónov eur z prisľúbených 50 miliónov na rekonštrukcie študentských domovov. Slovenská technická univerzita v Bratislave je jednou z prvých vysokých škôl, ktoré realizujú opravy a rekonštrukcie z týchto prostriedkov.

„Uvoľnenie financií zo strany štátu nám umožňuje urýchliť obnovu študentských izieb. Bez príspevku štátu by sme mohli opravovať možno 30 izieb ročne. My ale potrebujeme opravovať minimálne 300 izieb ročne, pretože spolu je ich treba opraviť vyše tritisíc.“hovorí rektor Redhammer. 

stu mlada garda rektor redhammer  stu mlada garda rektor redhammer 

Internát Mladá Garda bol postavený v roku 1954 a patrí Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Rozsiahlejšej rekonštrukcie sa dočkal až po takmer šesťdesiatich rokoch. “Univerzita začala postupnými rekonštrukciami striech a fasád v rokoch 2011-2017 tak, aby sa začali vytvárať aj úspory na energiách. Takúto filozofiu uplatňujeme aj na ďalších objektoch STU a dnes celkovo už šetríme na energiách na univerzite cez dva milióny eur ročne” hovorí hrdo Robert Redhammer, rektor univerzity.

Za 8 rokov boli na študentskom domove Mladá garda vykonané práce financované z vlastných prostriedkov vo výške 2 milióny 430 tisíc €. To zahŕňa komplexnú opravu striech a fasád, vrátane výmeny všetkých okien, ako aj výmenu elektrického osvetlenia za úsporné moderné zdroje svetla. Vďaka tomu zaznamenáva značnú úsporu na energiách a ušetrené financie smerujú do ďalších opráv.

V súčasnosti sa na Mladej Garde pokračuje s obnovou vnútorných priestorov, najmä izieb.V polovici tohto roka dostala STU, rovnako ako aj ostatné vysoké školy, finančný príspevok od štátu z 50 mil. balíka určeného na rekonštrukcie. Z týchto prostriedkov sa začala na ŠD Mladá garda práve prebiehajúca komplexná oprava izieb. Vykonávajú sa opravy vodovodných rozvodov, omietok a vymieňajú sa všetky podlahy a dvere. Vymení sa aj elektroinštalácia, svietidlá a internetové rozvody.

Práce prebiehajú počas riadnej prevádzky internátu, preto sú naplánované na obdobie 2-3 rokov s postupnou rotáciou ubytovaných. Celková výška obstaraných prác je 2 milióny €, z toho práce vo výške 600 tisíc € budú financované z uvedenej dotácie a zvyšok z vlastných prostriedkov STU v Bratislave.

 stu mlada garda rektor redhammer  

V posledných troch rokoch bol zrekonštruovaný aj športový areál, ktorý je súčasťou tohto internátu. Vybudovalo sa nové futbalové ihrisko s umelým trávnikom, ihriská pre výkon atletiky a plážový volejbal. Dominantnou je atletická dráha s položením novým tartanom, ktorá ako jediná v Bratislave spĺňa parametre požadované Medzinárodnou atletickou federáciou. V tomto areáli trénuje aj najrýchlejší Slovák - výborný slovenský reprezentant v šprinte na 100 metrov Ján Volko.

„Tým, že sme na STU začali s prácami na rekonštrukciách internátov už pred desiatimi rokmi nám dáva solídny náskok. A to, že sme sa sústredili na opatrenia smerujúce k úspore energií sa pozitívne prejavuje už aj v hospodárení. Verím, že študenti STU to ocenia.“ hovorí rektor Redhammer.