Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor Robert Redhammer odovzdal včera príspevok solidarity povodňou postihnutej obci Píla. Cenu prebral starosta obce Radovan Mičunek.

Príspevok solidarity vyzbierali účastníci konferencie TOP 2011 (Technika ochrany prostredia), ktorú spoluorganizuje STU a aktuálne sa koná v Častej – Papierničke. Zároveň dobrovoľne prispeli aj finančnými darmi na zmiernenie následkov minulotýždňovej záplavy.

„Tieto udalosti demonštrujú potrebu aktívnej protipovodňovej ochrany. STU má centrum excelentnosti – Výskumné centrum integrovanej protipovodňovej ochrany, ktorého potreba sa prejavila aj teraz," povedal R. Redhammer.