Prejsť na obsah
Verejnosť

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva udelil rektor Slovenskej technickej univerzity Miroslav Fikar najlepším študentom STU ocenenia Študent roka 2020. Stalo sa tak symbolicky na online stretnutí v piatok 20. novembra. Cenu získalo 41 študentov v deviatich kategóriách.

V príhovore  rektor STU Miroslav Fikar zablahoželal oceneným študentom k tomu, že každý z nich dosiahol za posledný rok niečo mimoriadne, čo ich posunulo vyššie, ďalej a zároveň aj vyčlenilo z priemeru. „Prosím, vnímajte tieto ceny ako prejav toho, že si vás za vaše úsilie vážime a zároveň, že vám v ňom veľmi držíme palce,“ dodal.
Zamyslel sa nad tým, čo je vlastne dnes úspechom, prejavom excelentnosti v štúdiu a vo vede. „Vzdelávanie a veda sú mimoriadne súťaživé. A zároveň, je absolútne kľúčové hrať fér, nepodvádzať, realizovať dôveryhodný výskum, dodržiavať publikačné štandardy, morálnu a vedeckú integritu. Chcem vám na tomto mieste povedať, aby ste na to vždy pamätali, lebo ako sa hovorí „meno má človek len jedno“ a hovorím to preto, lebo najväčšie nároky sú kladené na tých najlepších, lebo oni sú najviditeľnejší a vždy budú pre ostatných fungovať ako vzor.“
Rektor Miroslav Fikar sa zamyslel aj nad otázkou, či má vôbec zmysel chcieť v tomto prostredí plnom múdrych, vzdelaných, bystrých, skrátka tých naj, byť najlepší. Súťaž vo vzdelávaní a vo vede nie je o porazení ostatných, ale skôr o tom, zvíťaziť sám nad sebou a v tom víťazstve sa dokázať spojiť s ostatnými. Podeliť sa oň. Napríklad vo vede totiž obvykle nestojíte pred problémom, ktorý vám určuje nejaká centrálna, vonkajšia autorita, ale zvyčajne ste to práve a len vy sami. Poznáte to, veď máte za sebou výkon a výsledky: vo vede to funguje tak, že vy stojíte pred problémom, ktorý je ako uzol, čo vyzerá, že sa nedá rozmotať – no vy sa do toho pustíte, lebo jednoducho musíte. A poznáte asi aj ten pocit, keď sa vám to podarí rozlúsknuť, rozuzliť - a uznajme, tomuto pocitu sa len máločo vyrovná. Preto sme vedci, lebo po novom riešime stále nové a nové problémy. Podobne, vo vzdelávaní prekonávame sami seba, získavame vedomosti, ktoré nás obohatia, rozvinú a pomôžu nielen nám, ale aj ľuďom okolo nás.“
 
Na záver rektor podčiarkol dôležitosť práce na sebe samom a na tom, ako človek vidí veci a čo od nich on sám vyžaduje.  „Vaše štúdium, aj ďalšia vedecká práca bude len taká dobrá, akí nároční v nej budete vy sami na seba. Verím, že vám tie nároky, ktoré kladiete sami na seba vydržia a nikdy sa nevzdáte. Slovenská technická univerzita je - aj vďaka vám - dobrá škola a je to vaša škola. Dušou univerzity sú jej ľudia a my spolu všetci sme STU“ dodal Miroslav Fikar.

Ocenenie „Študent roka“ rektor STU udeľuje podľa kategórií najlepším študentom prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia z každej fakulty STU, za najlepšie absolvovanú akademickú mobilitu na STU, mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja, významným reprezentantom STU v športe a v umení, za mimoriadnu činnosť pri rozvoji alebo propagácii STU a za humánny čin roka. Návrh na udelenie ocenenia predkladá rektorovi dekan fakulty, resp. riaditeľ Ústavu manažmentu STU alebo predseda Akademického senátu STU. 

Ocenenie „Študent roka 2020“ udelil rektor STU Miroslav Fikar celkovo 41 študentkám a študentom. 

Kategória Najlepší študent prvého stupňa štúdia

Meno a priezvisko

Fakulta

Ocenenie za

Raghad Awad

SvF

študijné výsledky

Júlia Pogányová

SjF

študijné výsledky

Tomáš Lizák

FEI

študijné výsledky

Petra Lišková

FCHPT

študijné výsledky

Laura Franeková

FAD

študijné výsledky

Jakub Rafajdus

MTF

študijné výsledky

Veronika Magdaléna Rajňáková, Bc.

FIIT

študijné výsledky

Júlia Grejtáková

ÚM

študijné výsledky

 

Kategória Najlepší študent druhého stupňa štúdia

Meno a priezvisko

Fakulta

Ocenenie za

Zuzana Šišková, Bc.

SvF

študijné výsledky

Peter Mokrý, Bc.

SjF

študijné výsledky

Viktor Lučkanič, Bc.

FEI

študijné výsledky

Anna Ondrigová, Bc.

FCHPT

študijné výsledky

Matúš Kiaček, Bc.

FAD

študijné výsledky

Margita Ščasná, Ing.

MTF

študijné výsledky

Peter Mačinec, Bc.

FIIT

študijné výsledky

Martina Cíferská, Bc.

ÚM

študijné výsledky

 

Kategória Najlepší študent tretieho stupňa štúdia

Meno a priezvisko

Fakulta

Ocenenie za

Gabriel Földes, Ing.

SvF

študijné výsledky

Adam Guštafík, Ing.

SjF

študijné výsledky

Dávid Bednár, Ing.

FEI

študijné výsledky

Michaela Horváthová, Ing.

FCHPT

študijné výsledky

Vlasta Kubušová, Mgr. art.

FAD

študijné výsledky

Barbora Ludrovcová, Ing.

MTF

študijné výsledky

Peter Kaňuch, Ing.

FIIT

študijné výsledky

Sandra Lamy, Ing.

ÚM

študijné výsledky

Kategória Najlepšie absolvovaná akademická mobilita na STU

Marcel Frajt, Bc.

FEI

Študijný pobyt dva semestre  v Aalto University Fínsko,  získal 55 kreditov.

 

Kategória  Mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

Meno a priezvisko

Fakulta

Ocenenie za

Aleksandar Vidaković, Ing.

SvF

Víťaz sekcie na medzinárodnej konferencii doktorandov JUNIORSTAV v Brne, víťaz sekcie na konferencii doktorandov AACEE na fakulte.

Michaela Kohútová, Ing.

SjF

V rámci riešenia jej dipl. práce na tému Návrh potrubia na prevádzke Čpavok 4, kt. bola vyhodnotená ako najlepšia na študijnom programe chemické a potr. stroje a zariadenia, využila najmodernejšie softvérové programy; podieľala  sa na vedeckom grante KEGA 36STU-4/2020, SMART BREVERY, vytvorenie predmetov na priemyselné vlastníctvo, spoluautorkou rôznych skrípt.

Dávid Maljar, Ing.

FEI

Aktívne sa venoval výskumu integrovaných systémov s ultra nízkou hodnotou napájacieho napätia; navrhol sigma-delta modulátor, ktorý je implementovaný do prototipového čipu, významný výsledok výskumu impl. do fyzickej realizácie; účasť vo významných projektoch (CONNECT, VEGA 1/0905/17 a APVV-19-0392).

Ladislav Švistun, Bc.

FCHPT

Dosiahol vynikajúce výsledky  v publikačnej činnosti (spoluautor 1 CC publikácie, 2 príspevkov na zahraničnej konferencii a 2 príspevkov na domácej konferencii). Umiestnil sa na 3. mieste na 21. ŠVK v ak.r. 2019/2020.

Karina Danková, Bc.

ÚM

Ocenenie Winner of IREC 2020 - 1. miesto v medzinárodnej súťaži Real Estate Challenge v Miláne za návrh riešenia pre mesto Dablin navrhnutý tímom študentov z Bauhaus Weimar, Politecnico Milano, STU a ČVUT Praha.

 

 

 

Kategória Významný reprezentant STU v športe

Meno a priezvisko

Fakulta

Ocenenie za

Ján Volko

FEI

Získal 2 tituly na 73. atlet. majstr. SR, bol členom bronzového kvartetu klubu Naša atletika Bratislava; na mítingu v Ostrave 1. miesto na 60 metrov. aj 150 metrov. Popri vrcholovom športe patrí medzi najlepších študentov študijného programu

Lucia Míková, Bc.

FCHPT

V roku 2019 sa zúčastnila súťaže Študentský železný hasič v Ostrave, kde reprezentovala FCHPT STU a získala 5. miesto,  získala 1. miesto na súťaži Železný hasič Kanianka, 1. miesto na súťaži Železný hasič Bánovce nad Bebravou, 1. miesto na súťaži Železný hasič Salamandra resort a 2. miesto na súťaži Železný hasič Poprad. Dosahuje vynikajúce študijné výsledky.

Dávid Korman

FIIT

Slovenský reprezentant v parahokeji, podieľal sa na postupe slovenskej reprezentácie do A skupiny majstrovstiev sveta.

Kategória Významný reprezentant STU v umení

Meno a priezvisko

Fakulta

Ocenenie za

Alexander Topilin, Ing. arch.

SvF

Je súčasťou tímu projektu Hlava 5, v rámci ktorého sa venuje výstavníctvu, publikovaniu, realizáciám vo verejnom priestore, propagácii samotnej témy.

Martin Mjartan, Mgr. art.

FAD

Za umelecké dielo pamätník Immortal Truth, ktorý sa stal súčasťou trvalej expozície Európskeho parlamentu; aktívne sa zapája do rôznych aktivít FAD STU, spoluorganizátor workshopov a iné aktivity.

Kategória Mimoriadna činnosť pri rozvoji alebo propagácii STU

Meno a priezvisko

Fakulta

Ocenenie za

Milan Švolík, Bc.

SvF

Propagácia  a šírenie dobrého mena STU v predsedníctve Študentskej rady vysokých škôl, AS STU, AS SvF STU; účasť na veľtrhoch a pomoc pri riešení a znovu sfunkčnenie AS FIIT STU

Patrik Žúdel

FEI

Venuje sa natáčaniu videí na youtube (napr. Čo programujeme na VŠ FEI STU, Matematika va VŠ FEI STU). Dnes mnoho mladých ľudí sleduje jeho videá, ktoré sú skvelou propagáciou štúdia na FEI STU. Dosahuje vynikajúce študijné výsledky.

Lenka Galčíková, Ing.

FCHPT

V posudzovanom období zvíťazila vo finále súťaže Female Engineers MOL Programme 2019 v Budaspešti, kde zvíťazila v konkurencii 11 finalistiek z celého sveta. Aktívne sa podieľala na organizácii Európskej noci výskumníkov. 2019, CHEMSHOW 2019, CHEMWEEK 2020. Dosahuje vynikajúce študijné výsledky.

Kategória Humánny čin roka

Meno a priezvisko

Fakulta

Ocenenie za

Tomáš Šaliga, Bc.

SvF

Organizovanie zbierky počas plesu SvF STU pre malého Alexa so svalovou atrofiou 1. stupňa. Zbierku zorganizovalo  Združenie študentov SvF STU v zastúpení predsedu ZŠ SvF.

Sabína Ďuriš

SjF

Počas prvej vlny epidémie COVID-19 pracovala ako dobrovoľníčka pre Červený kríž v Srbskej republike vo svojej rodnej obci v Kovačici. Dôchodcom, ktorí nemohli vôbec vychádzať  von, pravidelne prinášala balíčky s jedlom. Potravinovými a hygienickými balíčkami zásobovala rodiny, ktoré dostávajú  sociálny príspevok.

Michaela Lehotová, Bc.

FCHPT

Od vypuknutia tzv. 1. vlny pandémie COVID-19 pracuje ako dobrovoľníčka na testovacom stanovišti.