Prejsť na obsah
Verejnosť

Vo štvrtok 9. mája 2019 sa rektor našej univerzity stretol s prof. RNDr. Danielou Hudecovou, PhD., ktorá je Slovenkou roka v kategórii Veda a výskum.

Slávnostný galavečer sa konal 5. mája 2019 v novej budove Slovenského národného divadla a boli na ňom vyhlásené výsledky 11. ročníka tejto prestížnej čitateľskej ankety – organizuje ju týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a SND. Ocenenie dostalo deväť Sloveniek, ktoré boli nominované v rôznych kategóriách.

Profesorka Hudecová pôsobí na Ústave biochémie a mikrobiológie FCHPT STU. Orientuje sa najmä na štúdium antimikróbnej aktivity a mechanizmov pôsobenia nových typov xenobiotík prírodného a syntetického pôvodu. Zaslúžila sa o zavedenie prvého originálneho československého systémového fungicídu trimorfamidu do výroby a poľnohospodárskej praxe. Je autorkou a spoluautorkou vysokoškolskej učebnice, monografie, vysokoškolských skrípt, viac ako 130 pôvodných vedeckých prác, ktoré boli citované viac ako 1000-krát, ako aj deviatich autorských osvedčení.