Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. odchádza z funkcie. Na základe rozhodnutia Akademického senátu STU z 26. októbra 2020 mu dnes prezidentka SR Zuzana Čaputová odovzdala dekrét o odvolaní. Univerzitu viedol od 1. marca 2019.

Na záver svojho pôsobenia vo funkcii rektor STU Miroslav Fikar adresoval zamestnancom a študentom univerzity otvorený list:

Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti,

dovoľte mi prihovoriť sa vám v deň, keď formálny akt predčasne ukončil moje pôsobenie vo funkcii rektora Slovenskej technickej univerzity, mojej alma mater, dlhoročného pôsobiska a inštitúcie, ktorú mám v hlbokej úcte, pretože si ju svojou históriou, tradíciou a výsledkami zaslúži. 

Mojím celoživotným pôsobením na pôde STU sa snažím, aby naša univerzita nielen potvrdzovala kvalitu a prestíž, ktorú predstavuje na Slovensku, ale aby ju v náročných podmienkach dynamiky svetového vývoja vedy, výskumu a vzdelávania zvyšovala, aby sa postupne približovala k lídrom v Európe. S týmto cieľom som kandidoval na post rektora a moje úprimné úsilie smerovalo k jeho naplneniu. 

S uspokojením konštatujem, že aj napriek skrátenému mandátu a komplikáciám, ktorým univerzita čelila pre dianie v jej internom i externom prostredí, sme za dva roky môjho pôsobenia vo funkcii rektora dokázali posunúť STU vpred. 

Výrazne sme zlepšili podmienky na pedagogickú i vedecko-výskumnú činnosť, štúdium a servis pre našich študentov. Úspešne vedieme najväčší slovenský akademický investičný  projekt ACCORD, ktorý prinesie významnú modernizáciu priestorov, laboratórií a bližšiu spoluprácu s UK.  Patríme k najaktívnejším a najúspešnejším slovenským univerzitám v realizácii konkrétnych výskumných projektov a ich prepojenia na prax. Sme lídrom iniciatívy vytvorenia bratislavského  vedecko-výskumného centra špičkovej vedy medzinárodného významu a verím, že sa ju podarí dotiahnuť k úspešnému uskutočneniu. Dôraz na ďalšie zvyšovanie kvality STU sme potvrdili aj úspešným zvládnutím prípravy a prijatím nového vnútorného systému kvality, ktorý práve tento mesiac vstúpil do účinnosti. Spolu s UK sme boli lídrami nielen pri zvládnutí prvej vlny pandémie v marci minulého roka, ale aj počas celého jej doterajšieho trvania. 

Aj tieto momenty dokázali, že fungovanie našej univerzity a jej orgánov napriek vyhláseniam niektorých jej predstaviteľov nebolo a nie je ohrozené, ale je v plnej miere zabezpečené. Patrí za to vďaka všetkým, ktorí svojím nasadením a konštruktívnym prístupom pomohli zachovať úroveň činnosti STU napriek bezprecedentným vážnym komplikáciám, ktoré spôsobila pandémia i vnútorné turbulencie. 

Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti,

ďakujem vám za spoluprácu a podporu, ktorú ste mi prejavovali počas výkonu funkcie rektora. Vám i celej Slovenskej technickej univerzite želám úspech a pokoj na zmysluplnú prácu na poli vzdelávania, vedy a výskumu. Rád sa budem na nej naďalej podieľať. 

 

Miroslav Fikar

rektor