Prejsť na obsah
Verejnosť

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov ocenil rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer  úspešných mladých vedcov, študentov a športovcov.

Slávnostné odovzdávanie ocenení "Študent roka 2014" sa uskutočnilo v utorok 18. novembra o 14.00 v Aule Dionýza Ilkoviča, Mýtna ulica v Bratislave.

Ocenení boli študenti v nasledovných kategóriách:

Stavebná fakulta STU

Adam Šeliga - najlepší študent prvého stupňa štúdia
Daniel Patrik, Bc. - najlepší študent druhého stupňa štúdia
Róbert Špir, Ing. - najlepší študent tretieho stupňa štúdia
Veronika Földváry, Ing. - mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

Strojnícka fakulta STU 

Michal Durila, Bc. - najlepší študent prvého stupňa štúdia
Pavel Kraus, Bc. - najlepší študent druhého stupňa štúdia
Jana Gavačová, Ing. - najlepší študent tretieho stupňa štúdia
Tomáš Kováč, Ing. - mimoriadna činnosť konaná v prospech STU
Juraj Majera, Bc. - najlepšie absolvovaná akademická mobilita na STU 

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Marián Janík - najlepší študent prvého stupňa štúdia
Tomáš Škumát, Bc. - najlepší študent druhého stupňa štúdia
Tomáš Fico, Ing. - najlepší študent tretieho stupňa štúdia
Peter Beňo, Ing. - mimoriadna činnosť konaná v prospech STU
Michal Makas, Bc. - významný reprezentant STU v umení
Peter Vančo, Ing. - mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Martin Veselý - najlepší študent prvého stupňa štúdia
Martina Matvejová, Bc. - najlepší študent druhého stupňa štúdia
Lenka Kucková, Ing. - najlepší študent tretieho stupňa štúdia
Tibor Dubaj, Ing. - mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja
Žofia Naňová, Bc. - významný reprezentant STU v športe

Fakulta architektúry STU

Patrícia Arpášová - najlepší študent prvého stupňa štúdia
Matúš Kopáč, Bc. - najlepší študent druhého stupňa štúdia
Štefan Bekeš, Ing. arch - najlepší študent tretieho stupňa štúdia
Igor Hianik, Ing. arch - mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja 
Nikola Winková, Ing. arch. - mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja
Matej Čička - významný reprezentant STU v umení
Katarína Smatanová, Ing. arch. M.A. - humánny čin roka 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

Sarah Müllerová - najlepší študent prvého stupňa štúdia
Monika Hornáčková, Bc. - najlepší študent druhého stupňa štúdia
Marek Adamech, Ing. - najlepší študent tretieho stupňa štúdia
Jaroslav Mráz, Bc. - mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja
Miroslava Janská, Bc. - významný reprezentant STU v športe

Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Filip Mazán, Bc. - najlepší študent prvého stupňa štúdia
Miroslav Blšták, Ing. - najlepší študent druhého stupňa štúdia 
Ivan Srba, Ing. - najlepší študent tretieho stupňa štúdia

Ústav manažmentu STU

Sandra Lamyová - najlepší študent prvého stupňa štúdia
Nina Bažalíková, Bc. - najlepší študent druhého stupňa štúdia
Attila Tóth, Ing. - najlepší študent tretieho stupňa štúdia

Reprezentanti STU v športe - kolektív športovcov (futbalové družstvo)

Jančovič Miroslav Bc. - študent SjF
Vavrík Filip, Bc. - študent SjF
Nosko Radovan, Bc. - študent SvF
Jamrich Michal, Bc. - študent MTF
Kúdela Michal, Bc. - študent SjF
Župa Samuel, Bc. - študent SvF 
Šiška Tomáš, Bc. - študent SjF
Budovec Matej - študent SjF
Janda Marek Bc. - študent SjF
Štefánik Matej - študent SjF
Suchánek Timotej - študent SjF
Miho Peter - študent SjF
Karolčík Štefan - študent SjF