Prejsť na obsah
Verejnosť

V pondelok 18. novembra 2019 sa na rektoráte konala milá slávnosť - rektor STU Miroslav Fikar odovzdával ceny najlepším študentom za rok 2019. Ocenenie získalo 41 študentov v 9 kategóriách. Prečítajte si prejav rektora, ktorý zaznel pri slávnostnom odovzdávaní cien. Prinášame zoznam všetkých ocenených, aj fotogalériu z podujatia.

Prejav rektora Miroslava Fikara

Som veľmi rád, že sa tu spolu stretávame pri tejto milej príležitosti – odovzdávania cien rektora STU vám, najlepším študentom. Azda to nepreženiem, ak poviem, že ste tu dnes všetci najlepší z najlepších – každý z vás dosiahol za posledný rok niečo mimoriadne, čo vás posunulo vyššie, ďalej a zároveň aj vyčlenilo z priemeru. 

Dalo by sa to povedať, cyklistickou terminológiou, že vy ste teraz tá malá skupina v úniku pred celým veľkým peletónom. Chcem vám k tomu v tejto chvíli zablahoželať a prosím, vnímajte tieto ceny odo mňa ako prejav toho, že si vás za vaše úsilie vážime a zároveň, že vám v ňom veľmi držíme palce. 

Priatelia, skôr, než pristúpime k samotnému odovzdávaniu cien, dovoľte mi krátke zamyslenie nad tým, čo je vlastne dnes úspechom, prejavom excelentnosti vo vede? 

Je to víťazstvo v jednej etape? Je to víťazstvo v celých pretekoch? Alebo je to schopnosť obhájiť víťazstvá v desiatkach etáp a v mnohých ďalších pretekoch, ktoré ešte len sú pred vami?

Hovorím tu ako nejaký športový komentátor, no zdá sa mi, že analógia medzi športom a vedou môže byť pre túto chvíľu vcelku užitočná. Veda je totiž podobne ako šport mimoriadne súťaživé prostredie. A zároveň, podobne ako v športe, aj vo vede je absolútne kľúčové hrať fér, nepodvádzať dopingom – čo by v našom prípade mohla byť celá škála aktivít spojených s dôveryhodnosťou výskumu, s dodržiavaním publikačných štandardov a celkovo to, čo sa všeobecne nazýva vedeckou integritou. 

Chcem vám na tomto mieste povedať, aby ste na to vždy pamätali, lebo ako sa hovorí „meno má človek len jedno“ a hovorím to preto, lebo podobne ako v športe, aj vo vede sú najväčšie nároky kladené na tých najlepších, lebo oni sú najviditeľnejší a vždy budú pre ostatných fungovať ako vzor. 

A teraz k tej súťaživosti: Predstavte si tie tisíce, možno desaťtisíce študentov, absolventov, doktorandov a postdokov z najlepších svetových univerzít, ktorí sa v týchto chvíľach, dnes a denne usilujú po celom svete v rámci svojich výskumných projektov presadiť, nájsť si to najlepšie miesto, získať najlepší grant, opublikovať svoj výskum v tom najlepšom časopise. Máte? Je to, aspoň pre mňa, úplne fascinujúca predstava. Toľko talentu a geniality pokope a všetok sa ženie k stále novým a novým výsledkom. 

A teraz moja otázka: má vôbec zmysel chcieť byť v tomto prostredí plnom múdrych, vzdelaných, bystrých, skrátka tých naj, naj, naj  vedcov najlepší? 

Myslím, že niekde na tomto mieste  prirovnanie medzi športom a vedou začína zlyhávať, lebo súťaž vo vede nie je o tom, chcieť poraziť ostatných, ale skôr o tom, zvíťaziť sám nad sebou a v tom víťazstve sa dokázať spojiť s ostatnými. Podeliť sa oň. 

Vo vede totiž obvykle nestojíte pred problémom, ktorý vám určuje nejaká centrálna, vonkajšia autorita, ale zvyčajne ste to práve a len vy sami. Poznáte to, musíte to poznať, lebo veď tieto ceny získavate práve za to, že máte za sebou výkon a výsledky: vo vede to funguje tak, že vy stojíte pred problémom, ktorý je ako uzol, čo vyzerá, že sa nedá rozmotať – no vy sa do toho pustíte, lebo jednoducho musíte. A poznáte asi aj ten pocit, keď sa vám to podarí rozlúsknuť, rozuzliť -  a uznajme, tomuto pocitu sa len máločo vyrovná. Preto sme vedci, lebo po novom riešime stále nové a nové problémy.  

A teda, podľa mňa hlavne o tomto je aj celá veda. Je to práca na sebe samom. Na tom, ako človek vidí veci a čo od nich on sám vyžaduje. 

Chcem tým povedať jedno: vaše štúdium, aj ďalšia vedecká práca bude len taká dobrá, akí nároční v nej budete vy sami na seba. Verím, že vám tie nároky, ktoré kladiete sami na seba vydržia a nikdy sa nevzdáte. 

Už budem končiť, no ešte mi dovoľte na záver povedať a to chcem zdôrazniť: Slovenská technická univerzita je - aj vďaka vám - dobrá škola a je to vaša škola. Dušou univerzity sú jej ľudia a my spolu všetci sme STU. 

A akokoľvek sa budú ďalej rozvíjať vaše životné dráhy, či vaša vedecké kariéry, chcem veriť, že na roky strávené u nás budete spomínať v dobrom, a že STU bude pre vás vždy prvou, privilegovanou voľbou. 

Priatelia, máte život pred sebou, želám vám, nech vám aj toto ocenenie v ňom trochu pomôže. 

A už celkom na záver: v týchto dňoch si pripomíname 30 rokov od pádu komunistického režimu. Revolúciu v novembri 1989 v Československu - ako iste viete - začali študenti vysokých škôl. Častokrát keď je zle, sú to práve mladí ľudia, ktorí sa postavia na odpor, lebo cítia, že ich ktosi chce pripraviť o budúcnosť. 

Preto vás chcem na tomto mieste a v tejto súvislosti všetkých povzbudiť, aby ste sa aj vy angažovali, aby ste aj v tejto oblasti boli pre ostatných vzorom. Lebo pre zachovanie slobody je najdôležitejšia schopnosť všetkých, obyčajných ľudí, ale aj tých najlepších, prevziať osobnú zodpovednosť za to, v akom svete chceme žiť. 

Ceny rektora STU za rok 2019 - zoznam ocenených

Kategória: Najlepší študent prvého stupňa štúdia 

Meno a priezvisko  Fakulta  Odmena za
Katarína Jurkasová SvF študijné výsledky
Barbora Jurová SjF študijné výsledky
Máté Elek FEI študijné výsledky
Artem Nikipelov FCHPT študijné výsledky
Veronika Gregová FA študijné výsledky
Natália Belokostolská MTF študijné výsledky
Bc. Denis Mitana  FIIT študijné výsledky
Júlia Grejtáková ÚM študijné výsledky


Kategória: Najlepší študent druhého stupňa štúdia 

Meno a priezvisko  Fakulta  Odmena za
Bc. Dominik Gendiar SvF študijné výsledky
Bc. Rastislav Kostelka SjF študijné výsledky
Bc. Vanesa Andicsová FEI študijné výsledky
Bc. Lenka Galčíková FCHPT študijné výsledky
Bc. Denisa Mrvová FA študijné výsledky
Bc. Simona Rašková MTF študijné výsledky
Ing. Branislav Pecher FIIT študijné výsledky
Bc. Petra Sládečková  ÚM študijné výsledky

Kategória: Najlepší študent tretieho stupňa štúdia 

Meno a priezvisko  Fakulta  Odmena za
Ing. arch. Ing. Roman Ruhig SvF študijné výsledky
Ing. Markus Melicher SjF študijné výsledky
Ing. Miroslav Potočný FEI študijné výsledky
Ing. Júlia Kožíšková FCHPT študijné výsledky
Ing. arch. Viktor Kasala FA študijné výsledky
Ing. Augustín Stareček MTF študijné výsledky
Ing. Kristián Košťál FIIT študijné výsledky 
Ing. Lucia Petríková ÚM študijné výsledky 

Kategória: Najlepšie absolvovaná akademická mobilita na STU

Peter Košarník FEI Študijný pobyt absolvoval v Lublin Universirty of Technology; 1 semester; 30 kreditov. Všetky zapísané predmety absolvoval s hodnotením "výborne". 

Kategória: Humánny čin roka

Tomáš Šaliga SvF  Pravidelné organizovanie Stavbárskej kvapky krvi, plánovanie charit. zbierok, člen AS STU, člen ubyt. komisie, člen preds. Štud. časti AS SvF STU, predseda Združ. študentov SvF   

Kategória: Mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja

Meno a priezvisko  Fakulta  Odmena za
Bc. Marek Habara SjF Kolektív
STUBA Green Team je projekt na pôde STU v Bratislave, ktorého cieľom je navrhnúť, vyvinúť a skonštruovať formulu na čisto elektrický pohon a prvý krát v histórii aj autonómnu formulu, ktorá je schopná samostatne  sa pohybovať na trati. STUBA Green Team je jediným tímom, kde študenti úspešne reprezentujú STU a SR po celej Európe na súťaži Formula Student Electric. 
Bc. Miroslav Krempaský SjF
Bc. Ondrej Potocký SjF
Bc. Matúš Pipich SjF
Daniel Pacek SjF
Bc. Martin Fabík SjF
Bc. Igor Kevický SjF
Samuel Jankove SjF
Ing. Michal Šovčík FEI Je úspešným riešiteľom niekoľkých výskumných projektov: medzinárodného projektu H2020 CONNECT z oblasti smart sietí, je taktiež aktívnym riešiteľom projektu APVV-15-0254 a dvoch projektov VEGA 1/0905/17 a VEGA 1/0726/16. V ak. r. 2018/2019 mal celkom 21 publikácií.
Ing. Petra Valiauga FCHPT Za publikačnú činnosť, príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty (Zborník: NMPC 2018 - Energy- Efficient Swing up and Explicit MPC Stabilization of an Innverted Pendulum)
Ing. arch. Roman Hajtmanek FA Publikačná činnosť: Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách, vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch, monografiách
Ing. Peter Godovčin MTF pomocná vedecká sila v zimn. sem. ak.r. 2018/2019, 1. miesto na 60. ročníku medz. ŠVK 2019 na TU
vo Zvolene
Ing. Zuzana Németová SvF  Víťazka sekcie na medzinárodnej konferencii doktorandov JUNIORSTAV v Brne

Kategória: Významný reprezentant STU v športe

Meno a priezvisko  Fakulta  Odmena za
Bc. Michael Szabó SvF 2. miesto na Majstrovstvách sveta v šprint Quadrathlone
Ján Volko FEI 1. miesto na halových ME 2019 na 60 m, 2. miesto na II. európskych hrách v Minsku 2019 na 100 m, 6. miesto na halových MS 2018 na 60 m/najlepší Európan
Dávid Korman FIIT Slovenský reprezentant v parahokeji na turnaji Slovakia Cup 2. miesto

Kategória: Významný reprezentant STU v umení

Meno a priezvisko  Fakulta  Odmena za
Bc. Andrea Červenková FA za reprezentáciu školy na medzinárodnej úrovni ako členka folklórneho súboru VRŠATEC
Bc. Kristína Boháčová FA Kolektív
Cena Inspireli Awards
Bc. Jana Hájková FA
Mgr. art. Tatiana Lesajová Za publikačnú činnosť, zapísané dizajny,  riešiteľ rôznych projektov

Kategória: Mimoriadna činnosť konaná v prospech STU

Meno a priezvisko  Fakulta  Odmena za
Bc. Milan Švolík SvF Predseda Valn. zhrom. ŠRVŠ SR, predsedníctvo štud. časti AS STU, AS SvF STU, Predsedníctvo Združ. štud. SvF
Bc. Veronika Šímová SjF Pôsobí v Študentskom cechu strojárov, člen AS SjF STU, hlavnou organizátorkou JobFórumu 2017 až 2019 a iných podujatí (v zmysle prílohy)
Bc. Kristína Smorádková FCHPT Je členkou občianskeho združenia CHEM - Spolok študentov FCHPT STU.

FOTOGALÉRIA