Prejsť na obsah
Verejnosť

V dňoch 9. 6. - 11. 6. 2016 sa uskutočnila na STU návšteva delegácie z BILGI univerzity Istanbul, Turecko,  vedená rektorom BILGI univerzity, prof. Dr. Mehmetom Durmanom. Pre zahraničných hostí bol pripravený bohatý program, ktorý sa  skladal nielen z pracovných rokovaní a návštev dvoch fakúlt, laboratórií a výučbových priestorov STU, doplnila ho i prehliadka historických častí Bratislavy a Trnavy.

Na úvodnom stretnutí bola delegácia v zložení prof. Dr. Mehmet Durman (Rector), Prof. Dr. Atilla Eriş (VP/Provost) a  Assist. Prof. Dr. Şamil Erdoğan (Director of International Center) prijatá rektorom STU prof. Redhammerom, prorektorom pre strategické projekty prof. Moravčíkom a prof. Čičákom. Na rokovaní sa diskutovala problematika výmeny študentov  oboch univerzít a prípadná účasť na spoločných projektoch. Na záver bol podpísaný dohovor o vzájomnej spolupráci „Academic Protocol“. Po rokovaní a spoločnom pracovnom obede pokračoval program prehliadkou  Centra STU pre nanodiagnostiku.

V piatok delegáciu prijal, v zastúpení dekanky prof. Bielikovej, prodekan Fakulty informatiky a informačných technológií prof. Návrat s kolegyňami, Dr. Jelemenskou a Dr. Kovárovou. Okrem výmeny informácií na úvodnom rokovaní hostia absolvovali i pútavú prehliadku 3 odborných laboratórií FIIT STU.

Následne sa hostia presunuli do Trnavy na prijatie u dekana Materiálovotechnologickej fakulty STU prof. Peterku za účasti prodekanov MTF prof. Čambála a doc. Čičku. Dekan fakulty v úvode predstavil aktivity MTF STU. Následná diskusia sa viedla v znamení hľadania možností spolupráce najmä v oblasti výskumu a výmeny študentov. Súčasťou tejto návštevy bola prehliadka areálu a vybavenia campusu CAMBO a ďalších laboratórií fakulty.

 

Prijatie u rektora STU a podpis "Academic Protocol".

Zľava: Moravčík, Durman, Redhammer, Čičák, Eriş, Erdoğan.

 

 

Prijatie na Fakulte informatiky a  informačných technológií STU.

Zľava: Erdoğan, Návrat, Eriş, Jelemenská, Durman, Kovárová, Štefánková, Čičák.

 

 

Prijatie na Materiálovotechnologickej fakulte STU.

Zľava: Čambál, Durman, Peterka, Eriş, Erdoğan, Čička

    Za správnosť: Štefánková, UMV