Prejsť na obsah
Verejnosť

Spoločnosť Albertina icome Bratislava pripravila na základe požiadavky STU skúšobný pristuk k nástroju na vytváranie vlastných odborných databáz - RefWorks.

Skúšobný prístup bude funkčný až do konca marca 2011.

Prístup RefWorks je pre STU implementovaný aj do nového vyhľadávacieho rozhrania ProQuest v sekcii osobného účtu.

RefWorks je komplexný webový nástroj určený pre ďalšiu prácu s výsledkami rešerší - ich ukladanie, triedenie, popisovanie a/alebo vzájomnú výmenu medzi kolegami v procese štúdia či vedeckého výskumu. Súčasťou systému sú aj nástroje na tvorbu odborných textov a správne uvádzanie citovanej a/alebo použitej literatúry v množstve uznávaných štandardov (ISO 690-2, Harvard, Nature, APA, ...). RefWorks používa viac ako 3 milióny používateľov po celom svete.
Výhody systému stručne popisuje krátka prezentácia v českom jazyku

Postup na vytvorenie osobného účtu je veľmi jednoduchý a vyskúšať si prácu s RefWorks môžete v priebehu niekoľkých minút:

  1. Svoj osobný účet si vytvoríte na adrese http://www.refworks.com/refworks/. V prípade, že pracujete na počítači mimo siete STU zadajte "Group Code" RWSlovakUT (je potrebné dodržať malé a veľké písmená).
  2. Následne si vytvorte svoj nový osobný účet kliknutím na odkaz "Sign up for an Individual Account" (vľavo) a vyplnením požadovaných údajov. Pri registrácii sa do systému použite prosím e-mailovú adresu našej univerzity. Systém rozpoznáva doménu e-mailovej adresy.
  3. Po odoslaní formulára je váš účet okamžite pripravený na použitie a systém vás uvedie do pracovného prostredia RefWorks. Informácia o vytvorení účtu vám príde potvrdená aj e-mailom.

Okamžite môžete začať:

  • Importovať záznamy z obľúbených databáz a ukladať si ich do vlastných priečinkov
  • Vymieňať si informácie s kolegami pomocou systému RefShare
  • Vytvárať zoznamy citovanej a/alebo použitej literatúry pre svoje články, práce či prezentácie

Niekoľko užitočných pomôcok:

Viac pomôcok nájdete aj v katalógu AiP/AiB pod základnou charakteristikou služby: http://www.aip.cz/produkt.php?produkt=3034.