Prejsť na obsah
Verejnosť

Milí čitatelia,

keď sme sa pred dvoma rokmi s nástupom novej šéfredaktorky rozhodli pre zmeny v štruktúre rubrík  nášho časopisu, zámerom bolo prinášať kvalitnejší obsah, obohatiť ho autorskú tvorbu v podobe rozhovorov a reportáží. Táto zmena zafungovala a dnes máme ešte odvážnejšiu ambíciu; posunúť časopis do vizuálne modernejšej a atraktívnejšej podoby. Časopis sme preto redizajnovali. Nový lay out a grafickú koncepciu časopisu autorsky pripravili grafický dizajnér Peter Liška v spolupráci so šéfredaktorkou Katarínou Mackovou a komunikačným poradcom Fedorom Blaščákom. Zmenili sme logo, písmo, papier, štruktúru rubrík, rozšíril sa počet strán a prešli sme na recyklovaný papier. 

Ale opäť nám ide hlavne o lepší obsah. Samozrejme, o udalostiach na našich fakultách vás budeme aj ďalej informovať, avšak namiesto podrobného venovania sa priebehom schôdzí, súťaží či konferencií sa radšej detailnejšie a precíznejšie pozrieme na výskum, objavy, novinky zo sveta vedy a techniky, na naše úspechy, na ženy vo vede, na našich úspešných absolventov. V spolupráci s Archívom STU sa budeme venovať dejinám univerzity. Pribudnú nové rubriky, tým existujúcim sa upraví súčasná podoba. Aby sme však dokázali túto odvážnu víziu naplniť, znižujeme počet čísel o polovicu a stáva sa z nás dvojmesačník.

Keď sa v roku 1995 z Informácií STU stalo Spektrum STU, autorka nového názvu, Ing. Eva Mórová, CSc., ho vysvetlila takto: „Vychádzala som z toho, že názov by mal byť krátky a mal by nejako súvisieť s technikou. Predovšetkým by však mal odrážať širokú škálu záujmov a obsahovú pestrosť, ku ktorej, ako dúfam, naše nové univerzitné periodikum smeruje.“

Aj my dúfame presne v to, v čo pred dvadsiatimi piatimi rokmi pani Mórová. Rozmanitosť  síce môže narážať na rozsah – veľké témy treba robiť do hĺbky, čo si vyžaduje primeraný priestor – avšak budeme sa snažiť „mixovať“ tento pomer tak, aby sme postrehli všetky relevantné novinky a zároveň  dali miesto tomu, čo si miesto zaslúži. Uvedomujeme si, že to nie je proces, ktorý by sa uzavrel jedným číslom, ale bude sa postupne kreovať a na konci roka si všetci povieme, že ten výsledok predsa len stojí za to. A veríme, že si povieme aj to, že nás počas obdobia zmeny motivovala vaša priazeň a aj kritika, lebo tá posúva veci k lepšiemu. Preto budú vaše reakcie na toto nové číslo vítaným zrkadlom, ktoré nám pomôže vnímať naše úsilie zo zmeneného uhla. Špeciálne pri hlavnej téme tohto nového čísla, ktorú sme sformulovali do podoby základnej otázky: Prečo študovať techniku na Slovensku? Ozvite sa nám do redakcie, napíšte nám postreh, dajte dobrý tip. Píšeme to pre vás. A ako nás baví písať, chceme, aby vás bavilo čítať. Preto si dovolíme požiadať: poďte do toho s nami.  

 

Ľubica Vitková, prorektorka pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou a predsedníčka redakčnej rady

Katarína Macková, šéfredaktorka